బులుసు

ఇంటి పేర్లు (Bulusu)

బులుసు తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు. వీరు వెలానాటి వైదీక బ్రాహ్మణులు (వైదీకీ వెలనాట్లు). వీరు గోదావరి తీర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బులుసు&oldid=3090213" నుండి వెలికితీశారు