భారతం పేరుతో సంబంధం ఉన్న వ్యాసాలు ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడ్డాయి

సాహిత్యం మార్చు

మహాభారతంలో పాత్రలు మార్చు


తెలుగు సినిమాలు మార్చు

మహా భారతం ఇతివృత్తంగా ఉన్నవి మార్చు

బబ్రువాహన

పేరులో మాత్రమే 'భారతం' ఉన్నవి మార్చుగమనికలు మార్చు

  1. ఇది http://ccat.sas.upenn.edu/indiancinema/ Archived 2005-11-25 at the Wayback Machine సైటులో తెలుగు సినిమాల జాబితాలో ఇవ్వబడింది కాని మరే వివరాలు లేవు. ఇది పొరపాటు కాబవచ్చును
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భారతం&oldid=3880001" నుండి వెలికితీశారు