మంగళవారం ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పనులు ..చేయకూడని పనులు లేదా జయవారము (Tuesday) అనేది వారములో మూడవ రోజు. ఇది సోమవారమునకు, బుధవారమునకు మధ్యలో ఉంటుంది.


మంగళవారం ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పనులు ..చేయకూడని పనులు https://www.youtube.com/watch?v=XO7tRwn1U-o

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మంగళవారము&oldid=2951038" నుండి వెలికితీశారు