ఆంగ్ల భాష లో మనీ (Money) అనగా తెలుగు భాషలో ధనం, డబ్బు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మనీ&oldid=3104663" నుండి వెలికితీశారు