మహేంద్ర అనగా దేవతలకు అధిపతి అయిన ఇంద్రుడు లేదా మహేంద్రుడు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మహేంద్ర&oldid=2898133" నుండి వెలికితీశారు