మాల్వేలిస్ (లాటిన్ Malvales) వృక్ష శాస్త్రములోని నామీకరణలో పుష్పించే మొక్కల క్రమం. APG II- వ్యవస్థలో తెలియజేయబడినట్లుగా ఈ క్రమంలో గల 9 కుటుంబాలలో 6000 జాతులు ఉన్నాయి. ఈ క్రమం యూడికాట్స్‌లో భాగమైన యూరోసిడ్స్ II లో ఉంచబడింది.

మాల్వేలిస్
మాల్వేలిస్
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
మాల్వేలిస్

కుటుంబాలు

See text

నేలతామర

ఈ మొక్కలు ఎక్కువగా పొదలు, చెట్లు; దాని కుటుంబాలలో చాలావరకు ఉష్ణమండల, ఉపఉష్ణమండలాలలో కాస్మోపాలిటన్ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగానూ, సమశీతోష్ణ ప్రాంతాలకు పరిమితంగా విస్తరించి ఉన్నాయి. మడగాస్కర్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన విస్తరణ ఉంది. ఇక్కడ మాల్వేలిస్ మూడు స్థానిక కుటుంబాలు (స్ఫెరోసెపలేసి, సర్కోలెనేసి, డైగోడెండ్రేసి) కనిపిస్తాయి.

వివరణ మార్చు

మాల్వేలిస్ కొన్ని సాధారణ లక్షణాలతో పదనిర్మాణం వైవిధ్యమైనది. సాధారణంగా కనిపించే వాటిలో పామట్ ఆకులు, కనెక్ట్ సెపల్స్, విత్తనాల నిర్దిష్ట నిర్మాణం, రసాయన కూర్పు ఉన్నాయి.

ముఖ్య లక్షణాలు మార్చు

 • పుష్పాలు సాధారణంగా సౌష్టవయుతము.
 • రక్షక పత్రాలు 5, సంయుక్తము లేదా అసంయుక్తము.
 • కేసరములు అనేకము, అసంయుక్తము లేదా ఏకబంధకము.
 • స్తంభ అండన్యాసము.

కుటుంబాలు మార్చు

APG వ్యవస్థ ప్రకారం దీనిలోని కుటుంబాలు :

ఉపయుక్త గ్రంథావళి మార్చు

 • Alverson, W. S., K. G. Karol, D. A. Baum, M. W. Chase, S. M. Swensen, R. McCourt, and K. J. Sytsma (1998). Circumscription of the Malvales and relationships to other Rosidae: Evidence from rbcL sequence data. American Journal of Botany 85, 876–887. (Available online: Abstract Archived 2010-06-26 at the Wayback Machine)
 • Edlin, H. L. 1935. A critical revision of certain taxonomic groups of the Malvales. New Phytologist 34: 1-20, 122–143.
 • Judd, W.S., C. S. Campbell, E. A. Kellogg, P. F. Stevens, M. J. Donoghue (2002). Plant Systematics: A Phylogenetic Approach, 2nd edition. pp. 405–410 (Malvales). Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ISBN 0-87893-403-0.
 • Kubitzki, K. and M. W. Chase. 2003. Introduction to Malvales, pp. 12– 16. In K. Kubitzki (ed.), The Families and Genera of Vascular Plants, vol. 5, Malvales, Capparales and non-betalain Caryophyllales.
 • du Mortier, B. C. J. (1829). Analyse des Familles de Plantes, avec l'indication des principaux genres qui s'y rattachent, p. 43. Imprimerie de J. Casterman, Tournay.
 • Watson, L., and Dallwitz, M. J. (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrievalThe families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrievalThe families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. http://delta-intkey.com
 • Whitlock, B. A. (October 2001). Malvales (Mallow). In: Nature Encyclopedia of Life Sciences. Nature Publishing Group, London. (Available online: DOI | ELS site Archived 2011-05-13 at the Wayback Machine)

మూలాలు మార్చు

 1. Nickrent, Daniel L. "Cytinaceae are sister to Muntingiaceae (Malvales)", Taxon 56 (4): 1129-1135 (2007) (abstract)

బాహ్య లంకెలు మార్చు