మావూరి పెద్దమనుషులు

మావూరి పెద్దమనుషులు సినిమా పోస్టర్
మావూరి పెద్దమనుషులు
(1981 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం పేరాల
తారాగణం రావుగోపాలరావు ,
నూతన్ ప్రసాద్,
జ్యోతి
సంగీతం చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
భాష తెలుగు