ప్రధాన మెనూను తెరువు

మొండిమొగుడు పెంకి పెళ్ళాం

పాటలుసవరించు

  • లాలూ దర్వాజల అత్తరు బోనాల్ పండక్కి దెత్తనని దేకపోతివి, లక్డీ కా పూలు లోన లబ్బర్ గాజులు దెత్తనని దేకపోతివి