ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  • ఆడపిల్లకి ఈడొస్తే - ఎస్.పీ.బాలసుబ్రమణ్యం
  • ఆకాశంలో తారకలు - ఎస్.పీ.బాలసుబ్రమణ్యం
  • నా మనసే మధురాపురం - ఎస్.పీ.బాలసుబ్రమణ్యం
  • ఓ చిలక పలుకే - ఎస్.పీ.బాలసుబ్రమణ్యం, పి.సుశీల
  • సాచికొడితే - ఎస్.పీ.బాలసుబ్రమణ్యం
  • సన్నజాజి పందిట్లో - పి.సుశీల