రంజీ ట్రోఫి భారతదేశంలో ఆడే అంతర్భారతీయ మొదటి శ్రేణి క్రికెట్ ఛాంపియన్ షిప్. భారతదేశంలోని వివిధ నగరాల, రాష్ట్రాల తరపున ఆడే క్రికెట్. ఇంగ్లాండు లోని కౌంటీ ఛాంపియన్ షిప్, ఆస్ట్రేలియా లోని 'పురా' కప్ తో సమానం. ఈ పోటీలు నావానగర్ జామ్ సాహిబ్ ఐన కుమార్ శ్రీ రంజిత్ సింహ్ జీ (రంజీ) పేరు మీద జరుగుతాయి.

Ranji Trophy
Ranji trophy.jpg
Countries India
AdministratorBCCI
FormatFirst-class cricket
First tournament1934
Tournament formatRound-robin then knockout
Number of teams27
Current championMumbai (41st title)
Most successfulMumbai (41 titles)
QualificationIrani Cup
Most runsWasim Jaffer
Most wicketsRajinder Goel (640)
1958–1985
2015–16 Ranji Trophy