రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్

రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్ అనునది హిందూ మతానికి చెందిన ఒక ప్రముఖ భక్తి గీతం, ఈ గీతం మహాత్మా గాంధీకి చాలా ఇష్టమైన గీతం[1]. విష్ణు దిగంబర్ పలుస్కర్ ఈ గీతానికి చాలా సాధారణమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చారు[2], ఉప్పు సత్యాగ్రహం సమయంలో దండి వరకు 241 మైలు నడిచినటు వంటి సందర్భాలలో గాంధీ, అతని అనుచరులు ఈ గీతాన్ని ఆలపించారు[3].

రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్
పతిత పావన సీతారామ్
ఈశ్వర అల్లా తేరేనామ్
సబ్ కొ సమ్మతి దే భగవాన్

హిందీ
रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम
सीताराम सीताराम,
भज प्यारे तू सीताराम
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सब को सन्मति दे भगवान

వాస్తవ సాహిత్యంసవరించు

రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్
పతిత పావన సీతారామ్
సుందర విగ్రహ మేఘశ్యామ్
గంగ తులసి సాలగ్రామ్
భద్ర గిరీశ్వర సీతారామ్
భక్త జనప్రియ సీతారామ్
జానకి రమణ సీతారామ్
జయ జయ రాఘవ సీతారాం
జయ రఘునందన జయ సీతారామ్
జానకి వల్లభ సీతారామ్
"కొన్నిసార్లు చివరి రెండు వరుసలు కలుపుతారు":
ఆంగ్లము
Raghupati raghava rajaram
Patita paavana sitaram
Sundara vigraha meghashyam
Ganga tulasi salagram
Bhadra girishwara sitaram
Bhakata janapriya sitaram
Janaki ramana sitaram
Jaya jaya raghava sitaram

కొన్ని సార్లు ఈ క్రింది విధంగా చదువుతారు.

जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम

మూలాలుసవరించు

  1. Dalton, Dennis (1993). Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action. Columbia University Press. p. 109. ISBN 0-231-12237-3.
  2. Sinha, Manjari (2008-08-08). "Tuned to excellence". The Hindu. Retrieved 2009-04-27.
  3. "Dandi: Salt March". Lal, Vinay. University of California, Los Angeles. Retrieved 2007-11-16.

యితర లింకులుసవరించు