రెండవ రుద్రసేన (క్రీ.శ 380 - క్రీస్తుపూర్వం 385 ) వాకాటక రాజవంశం యొక్క ప్రవారపుర-నందివర్ధనా శాఖ యొక్క రాజు. ఇతని పాలన చిన్నది. అయినప్పటికీ, అతను గుప్త చక్రవర్తి రెండవ చంద్రగుప్త యొక్క కుమార్తె ప్రభావతిగుప్తాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అతని ప్రారంభ పాలనలోనే మరణం జరగడం వలన, తన కుమారులు దివాకరసేన, దామోదరసేన, ప్రవరసేన అందరూ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నారు కనుక, రెండవ రుద్రసేన భార్య ప్రభావతిగుప్త (విధవరాలు) ఎక్కువకాలం పాలనలో నియమింపబడింది. [1]

రెండవ రుద్రసేన
పరిపాలనా కాలం c. 355 – c. 380 CE
ముందువారు మొదటి పృధ్వీసేన
తర్వాతివారు ప్రభావతిగుప్తా (విధవరాలు) / దివాకరసేన
జీవిత భాగస్వామి ప్రభావతిగుప్తా
సంతతి
దివాకరసేన, దామోదరసేన, ప్రవరసేన
రాజగృహం వాకాటక రాజవంశం
వాకాటక సామ్రాజ్యం
250 సిఈ – 500 సిఈ
Ajanta Padmapani.jpg Indischer Maler des 7. Jahrhunderts 001.jpg
వింధ్యాశక్తి (250–270)
మొదటి ప్రవరసేన (270–330)
ప్రవరాపుర–నందివర్థన శాఖ
మొదటి రుద్రసేన (330–355)
మొదటి పృధ్వీసేన (355–380)
రెండవ రుద్రసేన (380–385)
ప్రభావతిగుప్త (రిజెంట్) (385–405)
దివాకరసేన (385–400)
దామోదరసేన (400–440)
నరేంద్రసేన (440–460)
రెండవ పృధ్వీసేన (460–480)
వత్సగుల్మ శాఖ
సర్వసేన (330–355)
వింధ్యసేన (355–400)
రెండవ ప్రవరసేన (400–415)
తెలియదు (415–450)
దేవసేన (450–475)
హరిసేన (475–500)

వాకాటక రాజవంశం (సుమారుగా 250 - క్రీస్తుశకం 500 సిఈ)సవరించు

ప్రవరాపుర–నందివర్థన శాఖ

వత్సగుల్మ శాఖ

మూలాలుసవరించు

  1. Singh, Upinder (2009). A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century. New Delhi: Pearson Longman. p. 482. ISBN 978-81-317-1677-9. Retrieved 10 August 2016.