రోహిణీ పిక్చర్స్

(రోహిణి పిక్చర్స్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రోహిణి పిక్చర్స్ సినిమా నిర్మా సంస్థ. దీనికి అధిపతి తెలుగు సినీ పితామహుడు హెచ్.ఎమ్.రెడ్డి.

Grihalakshmi 1938 Telugu film
రోహిణీ పిక్చర్స్ అధినేత హెచ్.ఎమ్.రెడ్డి డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ గా 1938లో వచ్చిన 'గృహలక్ష్మి'

నిర్మించిన సినిమాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు