నా పేరు అశోక్ కుమార్ శ్రీపాద, నా స్వగ్రామము పాల్వంచ, ఇది ఖమ్మం జిల్లాలో కలదు.