నా కబుర్లను చదవండి

  శనివారం  
1
  అక్టోబరు  నా గురించి
పేరు: యు.వి.సత్యనారాయణ రాజు
స్వగ్రామము: మందలపర్రు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా
ప్రస్తుత నివాసం: ఫ్రీమాంట్, కాలిఫొర్నియా