వర్మ దాట్ల

మార్చు
  మంగళవారం  
25
  జూన్  
నా గురించి
పేరు: వర్మ దాట్ల
వయసు: 46
పుట్టిన ఊరు: అమలాపురం
స్వగ్రామము: అనాతవరం, ముమ్మిడివరం మండలం , తూర్పు గోదావరి జిల్లా
ఉంటున్నది: విశాఖపట్నం
వృత్తి: సహాయ సాంకేతిక అధికారి