దయచేసి మీ పేరుతో లాగిన్ అవండి. అప్పుడు మేము మీతో సంభాషించడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఇది చాలా సులభమైన ప్రక్రియ. మరిన్ని వివరాలకు వికీపీడియా:అకౌంటు ఎందుకు సృష్టించుకోవాలి? చూడండి.Speedy deletion nomination of Eachaneriసవరించు

 

A tag has been placed on Eachaneri, requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done for the following reason:

other language

Under the criteria for speedy deletion, articles that do not meet basic Wikipedia criteria may be deleted at any time.

If you think this page should not be deleted for this reason, you may contest the nomination by visiting the page and clicking the button labelled "Click here to contest this speedy deletion". This will give you the opportunity to explain why you believe the page should not be deleted. However, be aware that once a page is tagged for speedy deletion, it may be removed without delay. Please do not remove the speedy deletion tag from the page yourself, but do not hesitate to add information in line with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, and you wish to retrieve the deleted material for future reference or improvement, you can place a request here. Syum90 (చర్చ) 15:57, 30 అక్టోబరు 2014 (UTC)

Proposed deletion of మై నేం ఈజ్ బిల్లా - (రంజిత్, నవీన్)సవరించు

 

The article మై నేం ఈజ్ బిల్లా - (రంజిత్, నవీన్) has been proposed for deletion because of the following concern:

అనామక సభ్యుని ప్రయోగము

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion. khadar (చర్చ) 09:16, 3 మార్చి 2015 (UTC) khadar (చర్చ) 09:16, 3 మార్చి 2015 (UTC)

బలుపు సినిమా వసూళ్లు బాసక్సాఫీసు దగ్గు వ్యాసం యొక్క తొలగింపు ప్రతిపాదనసవరించు

 

బలుపు సినిమా వసూళ్లు బాసక్సాఫీసు దగ్గు వ్యాసాన్ని has been proposed for deletion ఈ దిగువ కారణం వలన:

వ్యాసంగా పరిగణించలేము

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion. Palagiri (చర్చ) 06:24, 30 జూన్ 2015 (UTC) Palagiri (చర్చ) 06:24, 30 జూన్ 2015 (UTC) {{subst:db-person-notice|Ajay kumar palleboina|nowelcome=|{{{key1}}}={{{value1}}}}} Palagiri (చర్చ) 10:20, 7 సెప్టెంబరు 2015 (UTC)

రామాపురం(లింగాల) వ్యాసం యొక్క తొలగింపు ప్రతిపాదనసవరించు

 

రామాపురం(లింగాల) వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను  :

సమాచారం ఏమిలేదు

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion. Palagiri (చర్చ) 04:12, 27 అక్టోబరు 2015 (UTC) Palagiri (చర్చ) 04:12, 27 అక్టోబరు 2015 (UTC)

జనతా గ్యారేజ్ వ్యాసం యొక్క తొలగింపు ప్రతిపాదనసవరించు

 

జనతా గ్యారేజ్ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను  :

సమాచారం లేదు. అర్థ రహితఇంగ్లిసు వాక్యం

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion. Palagiri (చర్చ) 09:35, 25 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC) Palagiri (చర్చ) 09:35, 25 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)

విలియమ్ హెర్షెల్ వ్యాసం యొక్క తొలగింపు ప్రతిపాదనసవరించు

 

విలియమ్ హెర్షెల్ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను  :

ఆంగ్లంలో వ్యాసం ప్రారంభించారు.తగిన సమాచారంలేదు

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion. Palagiri (చర్చ) 09:35, 1 మార్చి 2016 (UTC) Palagiri (చర్చ) 09:35, 1 మార్చి 2016 (UTC)


ఇది అజ్ఞాత వాడుకరి చర్చా పేజీ. ఈ వికీలో అజ్ఞాత వాడుకరులను వారి ఐపీ చిరునామాను ఉపయోగించి గుర్తిస్తారు. కానీ, కాలక్రమేణా ఐపీ చిరునామాలు మారిపోతుంటాయి. చాలామంది వాడుకరులు ఒకే ఐపీ చిరునామాను ఉపయోగించే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు అజ్ఞాత వాడుకరి అయితే, ఇతర అజ్ఞాత వాడుకరులతో సందిగ్ధతను నివారించేందుకు గాను ఖాతాను సృష్టించుకోండి. ఖాతా ఈసరికే ఉంటే, లాగినవండి.

[ ప్రాంతీయ ఇంటర్నెట్టు సూచికలో ఈ IP ఎవరిదో నిర్ధారించుకోవచ్చు: జియో ఐ.పీ, అమెరికా, ఐరోపా, ఆఫ్రికా, ఆసియా-పసిఫిక్, లాటిన్ అమెరికా/కరిబియను దీవులు ]