వాయుదేవుడు

(వాయు దేవుడు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
జింకపై స్వారీచేస్తున్న వాయుదేవుడు..

వాయుదేవుడు అష్టదిక్పాలకులలో ఒకడు. హిందూ మతానుసారం అతడు వాయవ్య దిక్కుకు అధిపతి.