వింత దొంగలు
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం చక్రవర్తి
నిర్మాణ సంస్థ ఆర్జె.ఆర్.ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు