వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 51వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 51వ వారం
ఆలమూరులో వేపచెట్టు

ఆలమూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, పెనుమంట్ర మండలానికి చెందిన గ్రామము. ఆలమూరు-మార్టేరు రహదారిలో ఒక చెట్టుపై ఒక భాగము కలువ మాదిరిగా విస్తరించబడి ఉన్నది. ఇది ఊరిలో ఒక ఆకర్షణ.

ఫోటో సౌజన్యం: విశ్వనాధ్