తెలుగు వెలుగు మొదటి సంచిక ముఖపత్రం సెప్టెంబరు 2012

రామోజీరావు స్థాపించిన రామోజీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తెలుగు భాషా సంస్కృతుల అభివృద్ధి కోసం వెలువడుతున్న మాసపత్రిక తెలుగు వెలుగు [1][2] ఈ పత్రిక రామోజీ విజ్ఞాన కేంద్రం సహకారంతో సాగుతోంది.

ప్రారంభం-ప్రస్థానంసవరించు

సెప్టెంబరు 2012 తొలిసంచికగా తెలుగు వెలుగు పత్రిక ప్రారంభమైంది.

శీర్షికలు-అంశాలుసవరించు

ఈ పత్రికలోని రచనలు తెలుగు భాషను, సంస్కృతిని సుసంపన్నం చేసే కోణంలో ఉంటాయి.

మూలాలుసవరించు