వికీపీడియా:తెవికీ వార్త/2011-05-29/మాటామంతీ-రహంతుల్లా

తెవికీ వార్త
తెవికీ వార్త
మాటామంతీ-రహంతుల్లా

మాటామంతీ-రహంతుల్లా

 • వికీపీడియా పరిచయం ఎప్పుడు, ఎలా

అక్టోబర్ 30, 2006

 • సభ్యుడుగా/నిర్వహకులుగా ఇప్పటివరకు జరిపిన కృషి, గుర్తింపులు

ఒక తెలుగు మెడల్

 • ప్రస్తుతం తెవికీలో చేస్తున్న కృషి

హేతువాదం, జాతీయాలు, సామెతలు, ఇస్లాం, మానవత్వం, తెలుగు, మత సామరస్యం వగైరా

 • వికీ సమాచారానికి మీకు ముఖ్యమైన వనరులు

వార్తా పత్రికలు

 • వికీ కృషి లో నచ్చినవి/ నచ్చనివి/హాస్య సంఘటనలు

ఎవరి ఊరి గురించి వారే స్వేచ్చగా తెలిసిన విషయాలను చెప్పుకోవటం, తెలుగులో సులభంగా టైపు చేసుకోగలగటం,విజ్ఞానాన్ని ఉచితంగా పొందగలగటం,వగైరా

 • వికీ ఉపయోగపడిన విధం

వికీ మొదలైన కొత్తలో తెలుగులో టైపుచేయడం మహా కష్టంగా ఉండేది.నాకుటైపు రాదు.కానీ వికీలో తెలుగులో ఒక్క వేలుతోనే టైపు చేసుకోగలిగాను.వికీలో టైపు చేసుకున్న మేటర్ ను వేరే చోట్ల పేస్ట్ చేసుకునే వాడిని.

 • తెవికీ భవిష్యత్తుకి కలలు

తెలుగు మహా నిఘంటువు ను తెవికీలో చూడాలి.

 • తోటి సభ్యులు నుండి మీ కోరికలు

తలా ఒక చెయ్యి వేసి తెవికీని అభివృద్ధి చెయ్యాలి.

 • భారత కాలమానం ప్రకారం వికీ పీడియాలో కృషి చేసే రోజు(లు)/సమయం

పగలు ఎప్పుడు సమయందొరికితే అప్పుడు

 • తోటి సభ్యులు సంప్రదించాలనుకుంటే, మీ కిష్టమైన సంప్రదింపు విధం

ఈమెయిల్

 • తెవికీ వార్త చదువరులకి సందేశం

పల్లెటూళ్ళలో మరుగునపడిపోయిన తెలుగు పదసంపదను ఎవరికి తెలిసింది వారు తెవికీలోకి తేవచ్చు.

+వ్యాఖ్య చేర్చుఈ కథనాన్ని చర్చించండి

తెలుగు వెలుగు