వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/వివాహ వార్షికోత్సవం