జనవరి 11, 12, 13 తేదీల్లో వికీపీడియా కార్యశాలలో భాగంగా వృక్షశాస్త్ర విభాగంలో కార్యకలాపాలు జరిగాయి.

పాల్గొన్న విద్యార్థులుసవరించు

  1. --Sujjisupriya (చర్చ) 07:31, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  2. --Nagaraju vuyyuru (చర్చ) 07:30, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  3. Shaikamana444 (చర్చ) 07:26, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  4. --Sumanjali.katta (చర్చ) 07:27, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  5. --Priyanka Pandit (చర్చ) 07:43, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  6. --Usha karanam (చర్చ) 07:44, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  7. --Stephinmathewc (చర్చ) 07:52, 13 జనవరి 2016 (UTC)
  8. --Rsailaja27 (చర్చ) 07:53, 13 జనవరి 2016 (UTC)

వివరాలుసవరించు

6:2 స్త్రీ పురుష నిష్పత్తిలో ఉన్న విద్యార్థుల్లో అందరూ ఆగస్టు 2015 కార్యశాలలో నమోదుచేసుకున్న వికీపీడియన్లు పాల్గొన్నారు.