విద్యాధర్ సూరజ్ ప్రసాద్ నైపాల్


విద్యాధర్ సూరజ్ ప్రసాద్ నైపాల్ ట్రినిడాడ్ కు చెందిన భారతీయ సంతతికి చెందిన ప్రఖ్యాత నవలా రచయిత. 2001 లో ఆయనకు సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి లభించింది. ఆగష్టు 11, 2018 న లండన్,ఇంగ్లండు లో మరణించాడు.

వి.ఎస్ నైపాల్
V.S. Naipaul.jpg
జననం: 17 ఆగస్టు 1932
వృత్తి: నవలా రచయిత, వ్యాస రచయిత
జాతీయత:ట్రినిడాడ్ దేశీయుడు
శైలి:Novel
Literary movement:Realism, Postcolonialism