విస్కాన్సిన్

యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లోని రాష్ట్రం
Map of USA WI.svg