వెట్టి చాకిరి : (ఆంగ్లం : Debt bondage లేదా bonded labor) ; వెట్టి లేదా వెట్టి చాకిరి, ఇది ఒక సాంఘిక దురాచారం. వెట్టి చాకిరి అనగా అప్పు తీసుకొన్న వ్యక్తి, ఆ అప్పు తీర్చలేక పోయినపుడు ఆ దళారి వద్ద చాకిరి చేసి అప్పు తీర్చాలి. అప్పు చేసిన వ్యక్తి నిరక్ష్యరాస్యుడైనచో లెక్కించుట తెలియక జీవితాంతం చాకిరి చేయవలసి వచ్చేది. కొన్ని సందర్భాలలో అప్పు తీసుకొన్న వ్యక్తి చనిపోయినపుడు తన తరువాత తరం వెట్టి చాకిరి చేయవలసి వచ్చేది.

వ్యాసాల పరంపర
బానిసత్వం
క్రిత చరిత్ర

బానిసత్వ చరిత్ర
Antiquity · అజ్‌టెక్
ప్రాచీన గ్రీకు · రోమ్
మధ్యయుగ యూరప్ · థ్రాల్
en:Kholop · సర్ఫ్‌డమ్
Spanish New World colonies

మతము

The Bible and slavery
Judaism and slavery
Christianity and slavery
Islam and slavery

దేశాలు, ప్రదేశాల వారిగా

ఆఫ్రికా · అట్లాంటిక్
అరబ్ · Coastwise
అంగోలా · Britain and Ireland
British Virgin Islands · బ్రెజిల్
Canada · భారత్
Iran · జపాన్
Libya · మారిటానియా
Romania · సూడాన్
Swedish · యునైటెడ్ స్టేట్స్

సమకాలీన బానిసత్వం

నవీన ఆఫ్రికా · వెట్టి చాకిరి
Penal labour · Sexual slavery
Unfree labour · Wage slavery

Opposition and resistance

Timeline
en:Abolitionism
en:Compensated emancipation
Opponents of slavery‎
en:Slave rebellion · en:Slave narrative

దక్షిణ ఆసియాలో వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్న చిన్నారులు

ఇవీ చూడండి సవరించు

బయటి లింకులు సవరించు