శిక్షాస్మృతి (Criminal law) నేరస్తులకు విధించే శిక్షల గురించి తెలియజేసే చట్టం. వివిధ దేశాలలో నేరతీవ్రతను బట్టి శిక్షాస్మృతులు నిర్దేశింపబడతాయి.

నేపధ్యం మార్చు

తొలితరం నాగరికులకు పౌర న్యాయము (civil law), శిక్షాస్మృతి (criminal law) కు మధ్య తారతమ్యం తెలియదు. సాశ.పూ. 2100 - 2500 మధ్యకాలంలో దక్షిణ అమెరికా ప్రజలు మొట్టమొదటి శిక్షాస్మృతికి రూపకల్పన చేశారు.

శిక్షాస్మృతి లక్ష్యాలు మార్చు

నేరములను నివారించడానికి ఆయా నేరస్తులకు నేరాల తీవ్రతను బట్టి శిక్షలు ఖరారు చేయడం, తద్వారా సురక్షితమైన సమాజమునకు తోడ్పడటము శిక్షాస్మృతి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు.

 
International Criminal Court in The Hague
 
The Old Bailey in London (in 1808) was the venue for more than 100,000 criminal trials between 1674 and 1834, including all death penalty cases.
 
An English court room in 1886, with Lord Chief Justice Coleridge presiding

ఇవికూడా చూడండి మార్చు

అంతర్జాతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

జాతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లంకెలు మార్చు