శిరోమణి అకాలీ దళ్ (పాంథిక్)

భారతీయ రాజకీయ పార్టీ

శిరోమణి అకాలీ దళ్ (పాంథిక్) అనేది పంజాబ్‌లోని రాజకీయ పార్టీ. 1991లో శిరోమణి అకాలీదళ్‌లో చీలిక ఫలితంగా ఏర్పడిన అనేక హార్డ్-లైన్ స్ప్లింటర్ గ్రూపులలో ఇది ఒకటి. శిరోమణి అకాలీ దళ్ (పాంథిక్) 1990లో ఏర్పడింది.[1] దీనికి జస్బీర్ సింగ్ రోడే నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ పార్టీ భారతదేశంలోని పంజాబ్ రాష్ట్రంలో సిక్కు -కేంద్రీకృత రాజకీయ పార్టీ.

శిరోమణి అకాలీ దళ్
స్థాపకులుఅమరిందర్ సింగ్
స్థాపన తేదీ1991
రద్దైన తేదీ1997

1992 జనవరిలో శిరోమణి అకాలీ దళ్ (పాంథిక్) పార్టీ శిరోమణి అకాలీ దళ్ (లోంగోవాల్) లో విలీనమైంది. అయితే అమరీందర్ అట్టడుగున ఉన్నట్లు భావించి, 1997 ఫిబ్రవరిలో శిరోమణి అకాలీ దళ్ (పాంథిక్) తిరిగి ప్రారంభించాడు. 1997 సెప్టెంబరు 12న శిరోమణి అకాలీ దళ్ (పాంథిక్) భారత జాతీయ కాంగ్రెస్‌లో విలీనం చేయబడింది. రాజిందర్ కౌర్ భట్టల్ స్థానంలో అమరీందర్ సింగ్ పంజాబ్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడయ్యాడు.

మూలాలు

మార్చు
  1. "Badal, Tohra factions unite". The Tribune. India. 14 June 2003. Retrieved 27 June 2018.