శ్రీశైలప్రభ

శ్రీశైలప్రభ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైలం దేవస్థానం వారిచే ప్రచురించబడుతున్న ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక. దీని యొక్క 44 వ సంపుటి 2008లో వెలువడుతున్నది.

శ్రీశైలప్రభ రజతోత్సవ సంచిక ముఖ చిత్రము

ప్రారంభంసవరించు

శ్రీశైలప్రభ మాసపత్రికగా 1965లో జనవరి నెలలో ప్రారంభింపబడింది.

ప్రస్థాన విశేషాలుసవరించు

సంపాదకులుసవరించు

శ్రీశైలప్రభ మాసపత్రికకు సంపాదకులుగా కవులు, పండితులు పనిచేసారు. వారి జాభితా.

గౌరవ సంపాదకులుసవరించు

మూలాలుసవరించు