శ్రీ సీతారామ జననం
(1944 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం ఘంటసాల బలరామయ్య
తారాగణం అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,
ఋష్యేంద్రమణి,
వేమూరి గగ్గయ్య
నేపథ్య గానం వేమూరి గగ్గయ్య,
ఋష్యేంద్రమణి
నృత్యాలు వేదాంతం రాఘవయ్య
భాష తెలుగు