సామాజిక సంస్కరణలు


సామాజిక సంస్కరణలు : సమాజంలో, సామాజిక అసమానతలను తొలగించడానికి, సమ-సమాజ నిర్మాణానికి, సామాజిక అభివృద్ధికొరకు, మేధావులు, సంఘ-సంస్కర్తలూ చేపట్టే కార్యక్రమాలు. భారత్ లోనే గాక ప్రపంచం నలుమూలలలో సామాజిక దౌర్బల్యాలు, దుశ్చర్యలు, నేరాలు జరిగేవి. వీటికి మూలం అంధవిశ్వాసాలు, నిరక్షరాశ్యత, అపవిశ్వాసాలు, మతమౌఢ్యాలు వగైరా. వీటికి ఉదాహరణలు; అంటరాని తనం, బాల్య వివాహాలు, సతీ సహగమనం, మానవ బలులు వగైరా.

ఇలాంటి సామాజిక జాడ్యాలను రూపుమాపడానికి, కొందరు విజ్ఞులు, సమాజంలో జాగృతి తీసుకు వచ్చి, నాగరిక జీవన ప్రవృత్తులను నేర్పారు వీరిని సామాజిక సంస్కర్తలుగా వ్యవహరిస్తారు.

కొందరు సామాజిక సంస్కర్తలు : రాజా రామ్మోహన రాయ్, కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు.

ఇంగ్లాండు దేశంలో బ్రిస్టల్‌లో రామ్మోహన్ రాయ్ శిలావిగ్రహం
రాజమండ్రి కోటిపల్లి బస్సు నిలయం కూడలిలో వీరేశలింగం విగ్రహం

ఇవీ చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు