సీరిక (Vomer) ముక్కు దూలం క్రింది భాగంలోని ఒక ఎముక.

సీరిక
Vomer labeled at left.
Bones and cartilages of septum of nose. Right side. (Vomer visible at bottom left.)
గ్రే'స్ subject #43 170
MeSH Vomer

ఇతర ఎముకలతో కలయిక మార్చు

సీరిక ఆరు ఎముకలతో కలుస్తుంది:

ఇవి కాకుండా ముక్కు దూలంలోని మృదులాస్థితో కూడా కలుస్తుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సీరిక&oldid=3024041" నుండి వెలికితీశారు