సుధాకర్ పేరుతో కొందరు వ్యక్తులున్నారు. వారిలో కొందరు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సుధాకర్&oldid=2967761" నుండి వెలికితీశారు