సోమయాజులు తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సోమయాజులు&oldid=2886042" నుండి వెలికితీశారు