అజయ్ (అయోమయనివృత్తి)

(అజయ్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

అజయ్ జడేజా - మాజీ భారతీయ క్రికెటర్.

అజయ్ జడేజా
అజయ్ జడేజా