అదివో అల్లదివో (కీర్తన)

అదివో అల్లదివో అనేది ఒక ప్రాచుర్యం పొందిన కీర్తన. దీనిని కర్ణాటక సంగీతకారుడైన అన్నమాచార్యులు రచించారు.

తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య

ఈ కీర్తన ఖరహరప్రియ జన్యమైన మధ్యమావతి రాగం, ఆదితాళంలో గానం చేయబడుతుంది.[1]

కీర్తన మార్చు

అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము

పదివేలు శేషుల పడగలమయము | | అదివో | |

వివరణ మార్చు

అన్నమాచార్య శేషాచలాన్ని పదివేల పడగలు కలిగిన శ్రీహరి నివాసంగా పేర్కొంటాడు. ఇక్కడ దేవతలు, ఋషులు ఆ దేవదేవున్ని పూజించడానికి ఇష్టపడతారు. ఇతడిని కొలిచిన వారికి పరమానందాన్ని, కైవల్యాన్ని ఇచ్చే ఇష్టదైవంగా పూజిస్తాడు.

భారతీయ సంస్కృతి మార్చు

పూర్తి పాఠం మార్చు

మూలాలు మార్చు

  1. "కర్ణాటిక్ సైట్ లో అదివో అల్లదివో కీర్తన సాహిత్యం". Archived from the original on 2020-06-29. Retrieved 2011-10-24.
  2. నిత్య సంతోషిణి గానం చేసిన అదివో అల్లదివో కీర్తన రాగా.కాంలో వినండి.
  3. అదివో అల్లదివో నాగార్జున నటించిన వీడియో.