అమ్మ రాజీనామా
(1991 తెలుగు సినిమా)
Amma Rajeenama.jpg
దర్శకత్వం దాసరి నారాయణరావు
సంగీతం చక్రవర్తి
భాష తెలుగు