ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. ఇరుముడి ఎత్తుకొని నీ దరకి రాబోతే - ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం బృందం
  2. ఓం ఓం అయ్యప్ప ఓంకార రూపా అయ్యప్ప - ఎస్.పి.బాలు బృందం
  3. కనివిని ఎరుగని ధనయోగం జగములు ఎరుగని - ఎస్.పి.బాలు
  4. కరిమల వాసుని కథ వినరండి - వాణి జయరాం, ఎస్.పి.శైలజ బృందం
  5. చండికే ప్రచండికే భక్తవంశ (దండకం) - ఎస్.పి.బాలు
  6. చతుర్దఘట్టె కరింకాళికాయై స్మరామి ( శ్లోకం ) - ఎస్.పి.బాలు
  7. ధన్యోహం ఓ శభరీశా నీ శుభ రూపం నేటికి చూశా - ఎస్.పి.బాలు
  8. మమ్మేలు మా స్వామి మణికంఠుడు భవపాపహరుడైన - పి.సుశీల, శైలజ బృందం
  9. మాల ధారణం నియమాల తోరణం జన్మకారణం - ఎస్.పి.బాలు

వనరులుసవరించు