ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌతికశాస్త్ర శాస్త్రవేత్తల జాబితా

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన శాస్త్రవేత్తల జాబితాను 2008లో కుర్చిన వాసవ్య పుస్తకం ఆంధ్ర శాస్త్రవేత్తలు నుండి భౌతికశాస్త్ర రంగంలో కృషి చేసిన శాస్త్రవేత్తల జాబితా.

జాబితాసవరించు

మూలాలుసవరించు

  • శ్రీవాసవ్య రచన ఆంధ్ర శాస్త్రవేత్తలు పుస్తకం నుండి.