ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితాలు

(ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ్యుల జాబితా నుండి దారిమార్పు చెందింది)

1955 నుండి జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభకు వివిధ సంవత్సరాలలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికలనందు గెలుపొందిన శాసనసభ సభ్యుల వివరాల జాబితాలు ఈ వ్యాసంలో దిగువ నమోదు చేయబడతాయి.

విభజనకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ (హైదరాబాదు)

అవిభాజ్య రాష్ట్ర జాబితాలుసవరించు

 
విభజన తరువాత అమరావతిలో ఏర్పడిన శాసనసభ భవనం
 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1955)
 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1957)
 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1962)
 4. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1967)
 5. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1972)
 6. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1978)
 7. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1983)
 8. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1985)
 9. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1989)
 10. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1994)
 11. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1999)
 12. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2004)
 13. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2009)
 14. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)

విభజన తరువాత జాబితాలుసవరించు

 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)
 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2019)

మూలాలుసవరించు

వెలుపలి లంకెలుసవరించు