ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1985)

1985 లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలలో గెలుపొందిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా దిగువనీయబడింది.[1]

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభ

1985 శాసన సభ్యుల జాబితా

మార్చు
క్రమసంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు నియోజకవర్గం

రకం

విజేత పేరు లింగం పార్టీ ఓట్లు ప్రత్యర్థి పేరు లింగం పార్టీ ఓట్లు
1 ఇచ్చాపురం జనరల్ ఎం.కృష్ణా రావు పు తెదేపా 47333 లాబల సుందర రావు పు కాంగ్రెస్ 11965
2 సోంపేట జనరల్ గౌతు స్యాంసుందర శివాజి పు తెదేపా 45074 మజ్జి నారాయణ రావు పు కాంగ్రెస్ 26494
3 టెక్కలి జనరల్ సరోజ వరద స్త్రీ తెదేపా 42487 దువ్వాడ వెంకట రామారావు పు కాంగ్రెస్ 20916
4 హరిచంద్రా పురం జనరల్ యర్రాన్నాయుడు పు తెదేపా 46572 సంపతి రావు రాఘవ రావు పు కాంగ్రెస్ 28433
5 నరసన్న పేట జనరల్ ప్రభాకర రావు సింహ పు తెదేపా 37653 ధర్మాన ప్రసాద రావు పు కాంగ్రెస్ 35491
6 పిఠాపురం జనరల్ ధర్మాన నారాయణ రావు పు కాంగ్రెస్ 38408 మత్తల లోకనాథం పు తెదేపా 32834
7 కొత్తూరు (ఎస్.టి) , నరసింహారావు విశ్వాస రాయి పు కాంగ్రెస్ 33803 నిమ్మక గోపాలరావు పు తెదేపా 33440
8 నాగూరు (ఎస్.టి) చతృచార్ల విజయరానరాజు పు కాంగ్రెస్ 31872 వెంపటపు భారతి స్త్రీ తెదేపా 27958
9 పార్వతి పురం జనరల్ మరిచర్ల వెంకట రామి నాయుడు పు తెదేపా 39826 పరసురాం దొడ్డి పు కాంగ్రెస్ 23824
10 సాలూరు (ఎస్.టి) బోయిన రాజయ్య పు తెదేపా 33348 ఎల్.ఎన్.సన్యాసి రాజు పు కాంగ్రెస్ 25712
11 బొబ్బిలి జనరల్ బంగి వెంకట చిన అప్పల నాయుడు పు తెదేపా 44875 ఇనుగంటి వెంకటరమణ మూర్తి పు కాంగ్రెస్ 15427
12 తెర్లాం జనరల్ జయప్రకాష్ తెంతు పు తెదేపా 44330 వాసి రెడ్డి వరద రామారావు పు కాంగ్రెస్ 28197
13 వినుకొండ జనరల్ కిలిమిడి కళా వెంకట రావు పు తెదేపా 49843 ఆనంద రావు కెంబూరు పు కాంగ్రెస్ 22498
14 పాలకొండ (ఎస్.సి) తాలె భద్రయ్య పు తెదేపా 37858 అమృత కుమారి పి.జె. స్త్రీ కాంగ్రెస్ 14954
15 ఆమదాల వలస జనరల్ సీతారాం తమ్మినేని పు తెదేపా 34697 పైడి శ్రీరామ మూర్తి పు కాంగ్రెస్ 32568
16 శ్రీకాకుళం జనరల్ అప్పల సూర్యనారాయణ గుండ పు తెదేపా 51925 మైలపిల్లి నారయ్య పు కాంగ్రెస్ 12968
17 ఎచ్చర్ల (ఎస్.సి) కావలి ప్రతిభ భారతి స్త్రీ తెదేపా 43191 విజయ లక్ష్మి పరమేశ్వర రావు చప్పిడి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 16244
18 చీపురపల్లి జనరల్ కెంబూరి రామ మోహన్ రావు పు తెదేపా 45349 మీసాల నీలకంఠం పు కాంగ్రెస్ 13052
19 గజపతి నగరం జనరల్ నారాయణ అప్పలనాయుడు పు కాంగ్రెస్ 38119 సత్యనారాయణ రాజు జంపన పు తెదేపా 36260
20 విజై నగరం జనరల్ పూసపాటి అశోక గజపతి రాజు పు తెదేపా 49963 పు కాంగ్రెస్ 11994
21 సతి వాడ జనరల్ పెనుమత్స సాంబసివ రాజు పు కాంగ్రెస్ 46444 బైరెడ్డి సూర్యనారాయణ పు తెదేపా 34744
22 భోగా పురం జనరల్ నారాయణ స్వామి నాయుడు పతివాడ పు తెదేపా 36901 అప్పడు దొర కొమ్మూరు పు కాంగ్రెస్ 31994
23 భీముని పట్నం జనరల్ దేవి ప్రసన్న అప్పల నరసింహ రాజు రాజ సాగి పు తెదేపా 49552 ఆకెళ్ల సేషగిరి రావు పు కాంగ్రెస్ 15406
24 విశాఖపట్నం 1 జనరల్ అల్లు భానుమతి స్త్రీ తెదేపా 32743 పాలూరి శేషుమాంబ స్త్రీ కాంగ్రెస్ 23705
25 విశాఖ పట్నం 2 జనరల్ రాజన రమణి స్త్రీ తెదేపా 60387 తోడప సూర్యనారాయణ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 48492
26 పెందుర్తి జనరల్ ఆల్ల రామ చంద్ర రావు పు తెదేపా 56498 గుడివాడ గురునాథరావు పు కాంగ్రెస్ 47289
27 ఉత్తర పల్లి జనరల్ కోళ్ల అప్పలనాయుడు పు తెదేపా 45964 కృష్ణ స్వామి నాయుడు తూర్పాటి పు కాంగ్రెస్ 19888
28 శృంగావరపు కోట (ఎస్.టి) దుక్కు లబుదుబారికి పు తెదేపా 44358 గంగన్న దొర దూరు పు కాంగ్రెస్ 15973
29 పాడేరు (ఎస్.టి) కొత్త గుల్లి చిట్టి నాయుడు పు తెదేపా 11342 మత్సరాస బాల రాజు పు కాంగ్రెస్ 11229
30 మాడుగుల జనరల్ రెడ్డి సత్యనారాయణ పు తెదేపా 46104 కురుచ రాము నాయుడు పు కాంగ్రెస్ 17683
31 చోడవరం జనరల్ గునోరు యెర్రు నాయుడు పు తెదేపా 48946 కన్నం నాయుడు పు కాంగ్రెస్ 31204
32 అనకాపల్లి జనరల్ దాడి వీరభద్రరావు పు తెదేపా 51083 నిమ్మదాల సతనారాయణ పు కాంగ్రెస్ 21542
33 పరవాడ జనరల్ పైల అప్పలనాయుడు పు తెదేపా 53029 ఆదినారాయణ రామయ్య నాయుడు పు కాంగ్రెస్ 19803
34 ఎలమంచలి జనరల్ చలపతి రావు పప్పల పు తెదేపా 44597 వీసం సన్యాసి నాయుడు పు కాంగ్రెస్ 34677
35 పాయకారావు పేట (ఎస్.సి) కాకర నూక రాజు పు తెదేపా 42821 G. V. Harsha Kumar/ జి.వి.హర్ష కుమార్ పు కాంగ్రెస్ 13053
36 నర్సి పట్నం జనరల్ అయ్యన్న పాతృడు పు తెదేపా 43218 శ్రీరామ మూర్తి వీహాలపు పు కాంగ్రెస్ 42407
37 చింతపల్లి (ఎస్.టి) మొత్తాడం వీర వెంకట సత్యనారాయణ పు తెదేపా 31974 కంకిపాటి వీరభద్ర రావు పు కాంగ్రెస్ 17536
38 యల్లవరం (ఎస్.టి) గిన్నం జోగారావు పు తెదేపా 23326 గొర్రెల ప్రకాశ రావు పు కాంగ్రెస్ 13636
39 బూరుగు పూడి జనరల్ సాంబశివ రావు పెందుర్తి పు తెదేపా 51312 అచ్యుత దేశాయి పొడిపిరెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 23416
40 రాజమండ్రి జనరల్

గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి

పు తెదేపా 47404 A. C. Y. Reddy/ అ.సి.వై.రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 40165
41 కడియం జనరల్ వడ్డి వీరభద్ర రావు పు తెదేపా 65591 చిక్కాల ఉమామహేశ్వర్ పు కాంగ్రెస్ 28421
42 జగ్గంపేట జనరల్ తోట సుబ్బారావు పు తెదేపా 52756 పంతం సూరి బాబు పు కాంగ్రెస్ 20408
43 పెద్దాపురం జనరల్ బలుసు రామారావు పు తెదేపా 45647 దుర్వాసుల సత్యనారాయణమూర్తి పు కాంగ్రెస్ 25272
44 ప్రత్తిపాడు జనరల్ ముద్రగడ పద్మనాభం పు తెదేపా 54354 సంపర సుందర రామ కుమార్ పు కాంగ్రెస్ 13025
45 తుని జనరల్ యనమల రామకృష్ణుడు పు తెదేపా 50292 M. N. Vijayalakshmi Devi/ ఎం.ఎన్. విజయలక్ష్మి దేవి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 33988
46 పిఠాపురం జనరల్ నాగేశ్వరరావు వెన్న పు తెదేపా 40375 వీరభద్ర రావు సంగిసెట్టి పు కాంగ్రెస్ 25986
47 సంపర జనరల్ సత్యలింగ నిచ్కర్ తిరుమంత్ పు తెదేపా 52452 భూలోక రాయుడు ఎరుబండి పు కాంగ్రెస్ 23782
48 కాకినాడ/ కాకినాడ జనరల్ మూత గోపాలకృష్ణ పు తెదేపా 49180 సీతారామయ్య పోతుల పు కాంగ్రెస్ 27084
49 తాళ్లరేవు జనరల్ చిక్కాల రామచంద్రరావు పు తెదేపా 49422 దొమ్మేటి వెంకటేశ్వరులు పు కాంగ్రెస్ 26104
50 అనపర్తి జనరల్ నల్లమిల్లి మూలారెడ్డి పు తెదేపా 43552 పు కాంగ్రెస్ 35831
51 రామచంద్రా పురం జనరల్ మేడిసెట్టి వీర వెంకట రామారావు పు తెదేపా 41978 సుభాష్ చంద్ర బొసె పిల్లి పు కాంగ్రెస్ 23836
52 ఆలమూరు జనరల్ వల్లూరి నారాయణ రావు పు తెదేపా 54816 సూర్య భాస్కర రావు పు కాంగ్రెస్ 34445
53 ముమ్మిడివరం (ఎస్.సి) పండు కృష్ణ మూర్తి పు తెదేపా 46779 కురం వర ప్రసాద్ గెడ్డం పు కాంగ్రెస్ 13655
54 అల్లవరం (ఎస్.సి) గొల్లపల్లి సూర్యా రావు పు తెదేపా 28358 యలమంచిలి సత్యనారాయణ రావు పు కాంగ్రెస్ 24829
55 అమలాపురం జనరల్ కుడుపూడి ప్రభాకర రావు పు కాంగ్రెస్ 41296 కరణం రామచంద్ర రావు పు తెదేపా 33826
56 కొత్తపేట జనరల్ I. S. Raju/ ఐ.ఎస్.రాజు పు తెదేపా 30563 చిర్ల సోమసుందర రెడ్డి పు 29166
57 నగరం (ఎస్.సి) ఉండ్రు కృష్ణా రావు పు తెదేపా 45126 గెడ్డం రామారావు పు కాంగ్రెస్ 21343
58 రాజోల్ జనరల్ A. V. Suryanarayana Raju/ ఎ.వి.సూర్యానారాయణ రాజు పు తెదేపా 47230 పొన్నాల హనుమంత రావు పు కాంగ్రెస్ 24167
59 నర్సాపూర్ జనరల్ వెంకట రామ జోగయ్య చేగొండి పు తెదేపా 61405 మేలం సూర్య నారాయణ పు కాంగ్రెస్ 28358
60 పాలకొల్లు జనరల్ అల్లు వెంకట సత్యనారాయణ పు తెదేపా 47044 వర్ధినెత్త్దియా పు కాంగ్రెస్ 26470
61 ఆచంట (ఎస్.సి) చిత్తరాజన్ అలుగు పు 51016 అంబుజ కమిడి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 19294
62 భీమవరం జనరల్ పెన్మెత్స వెంకటనరసింహరాజు పు తెదేపా 58020 బంద్ నగేంద్ర వెంకట రామేశ్వర రావు పు కాంగ్రెస్ 25205
63 ఉండి జనరల్ కలిదిండి రామచంద్ర రాజు పు తెదేపా 53216 బాలసుబ్రమంణ్యం డి.వి. పు కాంగ్రెస్ 24083
64 పెనుగొండ జనరల్ ప్రత్తి మానెమ్మ స్త్రీ తెదేపా 45972 పిల్లి సతి రాజు పు కాంగ్రెస్ 18912
65 తనుకు జనరల్ వెంకఆట కృష్ణా రావు ముల్లపూడి పు తెదేపా 57184 , Karuturi/ అనంత రామ మూర్తి కరుటూరి పు కాంగ్రెస్ 25285
66 అత్తిలి జనరల్ కనక దుర్గ వెంకట సత్యనారాయణ రాజు వెగెస్న పు తెదేపా 52909 కనెటెక్ సత్యనారాయణ రాజు పు కాంగ్రెస్ 26065
67 తాడేపల్లి గూడెం జనరల్ యర్రా నారాయణస్వామి పు తెదేపా 49900 ఈలి వరలక్ష్మి స్త్రీ 29025
68 ఉంగుటూరు జనరల్ శ్రీనివాసరావు కాటమని పు తెదేపా 56934 లక్ష్మణ సాస్త్రి దస్ క్కా పు కాంగ్రెస్ 27415
69 దెందులూరు జనరల్ గారపాటి సాంబసివ రావు పు తెదేపా 46868 సీలు మర్య్ పౌల్ పద్మావతి దేవి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 28697
70 ఏలూరు జనరల్ మారదాని రంగా రావు పు తెదేపా 52078 నందిబాల సత్యనారాయణ పు కాంగ్రెస్ 32038
71 గోపాల పురం (ఎస్.సి) వివేకానంద కార పాటి పు తెదేపా 50444 నంబూరి జాన్సి రాణి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 25576
72 కొవ్వూరు జనరల్ పెండ్యాల వెంకట కృష్ణా రావు పు తెదేపా 61899 ఈమని శేషగిరి రావు పు కాంగ్రెస్ 29116
73 పోలవరం (ఎస్.టి) మోడియం లక్ష్మణ రావు పు తెదేపా 40723 లక్ష్మీనారాయణ రాసపుత్ర పు కాంగ్రెస్ 24595
74 చింతలపూడి జనరల్ కోటగిరి విద్యాధరరావు పు తెదేపా 52068 మండలపు సత్యనారాయణ పు కాంగ్రెస్ 40993
75 జగ్గయ్య పేట జనరల్ నెట్టెం రఘురామ్ పు తెదేపా 44613 ముఇక్కపాటి వెంకటేశ్వర రావు పు కాంగ్రెస్ 38384
76 నందిగామ జనరల్ నాగేశ్వరా రావు వసంత పు తెదేపా 45206 శ్రీ గోపాలకృష్ణ బొబ్బెల్లపాటి పు కాంగ్రెస్ 43268
77 విజయవాడ పడమర జనరల్ ఉప్పలపాటి రామచంద్ర రాజు పు 51249 M. K. Baig/ ఎం.కె.బైగ్ పు కాంగ్రెస్ 43948
78 జనరల్ వంగవిటి మోహన రంగా రావు పు/ కాంగ్రెస్ 45575 యాఅర్ల గడ్డ రాజగోపాల రవు పు తెదేపా 42445
79 కంకిపాడు జనరల్ దేవినేని రాజశేఖర్ పు తెదేపా 60587 పిల్ల వెంక్టేశ్వర రావు పు కాంగ్రెస్ 47661
80 మైలవరం జనరల్ చనమోలు వెంకట రావు పు కాంగ్రెస్ 51432 నిమ్మగడ్డ సత్యనారాయణ పు తెదేపా 42064
81 తిరువూరు (ఎస్.సి) పిట్ట వెంకట రత్నం పు తెదేపా 46374 మోడుగు రాఘవులు పు 34421
82 నూజివీడు జనరల్ కోటగిరి హనుమంత రావు పు తెదేపా 50282 పాలడుగు వెంకట రావు పు కాంగ్రెస్ 46688
83 గన్నవరం జనరల్ ముల్పూరు బాలకృష్ణ రావు పు తెదేపా 40641 కొలుసు పెద బెడ్డయ్య పు కాంగ్రెస్ 35072
84 వుయ్యూరు జనరల్ అన్నె బాబురావు పు తెదేపా 41817 పు కాంగ్రెస్ 34069
85 గుడివాడ జనరల్ నందమూరి తారక రామారావు పు తెదేపా 49600 ఉప్పలపాటి సూర్యనారాయణ బాబు పు కాంగ్రెస్ 42003
By Polls గుడివాడ జనరల్ రావి శోభానాదీశ్వర చౌదరి / పు తెదేపా 53106 యు.ఎస్.బాబు పు కాంగ్రెస్ 31463
86 ముదినేపల్లి జనరల్ యెర్నేని సీతాదేవి స్త్రీ తెదేపా 45143 కోనేరు రంగా రావు పు కాంగ్రెస్ 35245
87 కైకలూరు జనరల్ కనుమూరి బాపి రాజు పు కాంగ్రెస్ 43136 ఆదినారాయణ మూర్తి పెద్ది రెడ్డి పు తెదేపా 37853
88 మల్లేశ్వరం జనరల్ కాగిత వెంకట రావు పు తెదేపా 38518 బూరగడ్డ నిరంజన రావు పు కాంగ్రెస్ 37289
89 బందర్ జనరల్ వడ్డి రంగా రావు పు తెదేపా 46122 తిరుమణి మంగతాయారు స్త్రీ కాంగ్రెస్ 35410
90 నిడుమోలు (ఎస్.సి) రాతూరు రామయ్య పు 36934 మునిపల్లి వినయ బాబు పు కాంగ్రెస్ 30008
91 అవనిగడ్డ జనరల్ సత్యనారాయణ రావు సింహాద్రి పు తెదేపా 36165 వెంకటకృష్ణా రావు మండలి పు కాంగ్రెస్ 29932
92 కుచినపూడి జనరల్ ఈవూరు సేతా రామమ్మ స్త్రీ తెదేపా 31352 దాసరి వెంకయ్య పు కాంగ్రెస్ 22208
93 రేపల్లి జనరల్ యడ్ల వెంకట రావు పు తెదేపా 32658 కంఠమనేని రాజేంద్ర ప్రసాద్ పు కాంగ్రెస్ 21832
94 వేమూరు జనరల్ కిదిలి వీరయ్య పు తెదేపా 43098 ప్రసాద్ రావు పి.ఎల్.వి. పు కాంగ్రెస్ 34982
95 దుగ్గిరాల జనరల్ ఆలపాటి ధర్మా రావు పు కాంగ్రెస్ 43617 బండారు ఇజాక్ ప్రసాద్ పు తెదేపా 32320
96 తెనాలి జనరల్ అన్నా బత్తుని సత్యనారాయణ పు తెదేపా 43332 ఇందిర దొడ్డపనేని పు కాంగ్రెస్ 38743
97 పొన్నూరు జనరల్ దూళిపాల వీరయ్య చౌదరి పు తెదేపా 43714 చిట్టినేని పు కాంగ్రెస్ 37303
98 బాపట్ల జనరల్ ఉమ్మా రెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు పు తెదేపా 37129 మంతెన వెంకాట సూర్యనారాయణ రాజు పు 19102
99 ప్రత్తిపాడు జనరల్ మాకినేని పెద రత్తయ్య పు తెదేపా 42004 పీటర్ పాల్ చుక్క పు కాంగ్రెస్ 31214
100 గుంటూరు 1 జనరల్ జాని పు కాంగ్రెస్ 46196 షేక్ సయద్ సాహెబ్ పు తెదేపా 43765
101 జనరల్ జయరాంబాబు చదలవాడ పు కాంగ్రెస్ 36713 గాదె దుర్గా ప్రసూనాంబ స్త్రీ తెదేపా 35448
102 మంగలగిరి జనరల్ కోటేశ్వర రావు ఎం ఎస్. ఎస్. పు తెదేపా 43584 జమున స్త్రీ కాంగ్రెస్ 39915
103 తాడికొండ (ఎస్.సి) జే.ఆర్. పుష్పరాజ్ పు తెదేపా 40589 కూచిపూడి సాంబశివరావు పు కాంగ్రెస్ 37935
104 సత్తెనపల్లి జనరల్ పుతుంబాక వెంకటపతి పు 49521 J. U. Padmalatha/ జె. యు. పద్మలత స్త్రీ కాంగ్రెస్ 40170
105 పెదకూరపాడు జనరల్ కాసరనేని సదాశివ రావు పు తెదేపా 49051 మహబూబ సయ్యద్ పు కాంగ్రెస్ 41222
106 గురుజాల జనరల్ అంకిరెడ్డి ముత్యం పు తెదేపా 46111 వెంకటనర్సి రెడ్డి కయిటి పు కాంగ్రెస్ 42508
107 మాచెర్ల జనరల్ కృష్ణమూర్తి నట్టువ పు కాంగ్రెస్ 40822 జయరామయ్య వట్టికొండ పు తెదేపా 39118
108 వినుకొండ జనరల్ గంగినెంత్ వెంకటేశ్వర రావు పు 46994 వెంకట నారాయణ రావు చంద్ర పు కాంగ్రెస్ 35118
109 నర్సారావు పేట జనరల్ కోడెల శివ ప్రసాద రావు పు తెదేపా 53517 కాసు వెంకట కృష్ణా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 51453
110 చిలకలూరి పేట జనరల్ సాంబయ్య సోమెపల్లి పు కాంగ్రెస్ 49397 మానం వేంకటేశ్వర్లు పు తెదేపా 44519
111 చీరాల జనరల్ చంద్రమౌలి సజ్జ పు తెదేపా 44156 అందె నరసింహా రావు పు కాంగ్రెస్ 35384
112 పర్చూరు జనరల్ వేంకటేశ్వరా రావు దగ్గుబాటి పు తెదేపా 43905 గాదె వెంకట రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 42828
113 మార్టూరు జనరల్ బలారామ కృష్ణమూర్తి కరణం పు తెదేపా 51138 కందిమల్ల సుబ్బారావు పు కాంగ్రెస్ 37840
114 అద్దంకి జనరల్ చెంచు గరటయ్య బచిన పు తెదేపా 47813 పు కాంగ్రెస్ 42253
115 ఒంగోలు జనరల్ కోటేశ్వర రావు పొనుగుపాటి పు తెదేపా 53654 పసుపులేటి మాలకొండయ్య నాయుడు /పు కాంగ్రెస్ 44630
116 సంతనూతలపాడు (ఎస్.సి) ఆదెన్న కాసుకుర్తి పు తెదేపా 48115 చింతపల్లి పౌల్ పు కాంగ్రెస్ 40008
117 కందుకూరు జనరల్ ఆదినారాయణ రెడ్డి మానుగుంట పు కాంగ్రెస్ 45765 వెంకటాసుబ్బయ్య గుట్ట పు తెదేపా 44480
118 కనిగిరి జనరల్ ముక్కు కాశిరెడ్డి పు తెదేపా 31286 ఎరిగినేని తిరుపతి నాయుడు పు 29696
119 కొండపి జనరల్ అచ్యుతకుమార్ గొండపనేని పు కాంగ్రెస్ 38404 మోరు బొయిన మాలకొండయ్య పు తెదేపా 37133
120 కంబం జనరల్ ఉడుముల వెంకట రెడ్డి పు తెదేపా 39089 కందుల నార్జున రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 36093
121 దర్సి జనరల్ పూసెట్టి శ్రీనివాసులు పు తెదేపా 42471 ఐకొమ్ము పితోహి రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 42193
122 మార్కాపురం జనరల్ కుందూఎరు పెద కొండా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 41333 పూల సుబ్బయ్య పు 34326
123 గిద్దలూరు జనరల్ రంగా రెడ్డి పిడతల పు 40577 ముడియం పీరారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 24315
124 ఉదయగిరి జనరల్ రాజమోహన్ రెడ్డి మేకపాటి పు కాంగ్రెస్ 34464 కంబం విజయ రామి రెడ్డి పు 18951
125 కావలి జనరల్ యానాది రెడ్డి కలికి పు కాంగ్రెస్ 46286 వెంకట నారాయణ మువ్వల పు తెదేపా 36453
126 ఆలూరు జనరల్ జక్కా వెంకయ్య పు 37382 బెజవాడ దశరథ రామిరెడ్డి పు 18866
127 కొవ్వూరు జనరల్ నల్లపరెడ్డిశ్రీనివాసులు రెడ్డి పు తెదేపా 46503 దేవకుమార్ రెడ్డి చెవ్వూరు పు కాంగ్రెస్ 29426
128 ఆత్మ కూరు జనరల్ బొమ్మిరెడ్డి సుందర్‌రామి రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 46105 ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు పు 45275
129 రాపూర్ జనరల్ ఆనం రాం నారాయణ రెడ్డి పు తెదేపా 39427 వెంకటరత్నం నాయుడు నువ్వుల పు కాంగ్రెస్ 34515
130 నెల్లూరు జనరల్ కూనం వెంకట సుబ్బా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 47074 తెల్ల పాక రాకఏష్ రెడ్డి పు తెదేపా 44086
131 సర్వేపల్లి జనరల్ ఏదూరు రామకృష్ణా రెడ్డి పు తెదేపా 50423 కోటం రెడ్డి విజయ కుమార్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 28857
132 గూడూరు (ఎస్.సి) బల్లి దుర్గా ప్రసాద్ రావు పు తెదేపా 55135 ముంగర రమణయ్య పు కాంగ్రెస్ 32911
133 సూళ్లూరు పేట (ఎస్.సి) మదనంబేటి మానెయ్య పు తెదేపా 50337 పిట్టల వెంకటసుబ్బయ్య పు 22578
134 వెంకటేఅగిరి జనరల్ V. Bhaskara Saikrishna Yachendra/ వి.భాస్కర సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర పు తెదేపా 55240 బాలకృష్ణా రెడ్డి పెట్లూరు పు కాంగ్రెస్ 26418
135 శ్రీకాళహస్తి జనరల్ మునిరామయ్య సత్రవాడ పు తెదేపా 46721 చెంచు రెడ్డి తాటిపర్తి పు కాంగ్రెస్ 46641
136 సత్యవేడు7 (ఎస్.సి) ఎంసురాజన్ పు తెదేపా 47237 ఎందూరు బాబు రావు పు కాంగ్రెస్ 33327
137 నగిరి జనరల్ చెంగారెడ్డి రెడ్డివాఅరి పు కాంగ్రెస్ 50646 A. M. Radhakrishna/ ఎ.ఎం. రాధకృష్ణ పు తెదేపా 49504
138 పుత్తూరు జనరల్ గాలి ముద్దుకృష్ణమ నాయుడు పు తెదేపా 49908 ఎం ప్రసాద్ పు కాంగ్రెస్ 32707
139 వేపంజేరి (ఎస్.సి) గుమ్మడి కుతూహలమ్మ స్త్రీ కాంగ్రెస్ 42534 బి.రమణ పు తెదేపా 36827
140 చిత్తూరు జనరల్ ఆర్ గోపినాద్ పు కాంగ్రెస్ 45081 రాజసింహులు పు తెదేపా 36439
141 పలమనేరు (ఎస్.సి) పట్నం సుబ్బయ్య పు తెదేపా 43895 షణ్ముగం / పు కాంగ్రెస్ 18790
142 కుప్పం జనరల్ N. Rangaswamy Naidu/ ఎన్. రంగస్వామి నాయుడు పు తెదేపా 46548 ఎస్. కృష్ణ పు కాంగ్రెస్ 9584
143 పుంగనూరు జనరల్ నూతన కాల్వ రామకృష్ణ రెడ్డి పు తెదేపా 46604 కె. పద్మావతమ్మ స్త్రీ కాంగ్రెస్ 24389
144 మదనపల్లె జనరల్ రాట కొండ నాఅరాయణ రెడ్డి పు తెదేపా 39774 అల్లూరి సుబ్రమణ్యం పు కాంగ్రెస్ 31684
145 తంబలపల్లి జనరల్ అనిపిరెడ్డి వెంకట లక్ష్మీ దేవమ్మ స్త్రీ తెదేపా 34332 T. N. Sresbuvasa Reddy/ టి.ఎన్.శ్రేబువాస రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 32161
146 వాయల్పాడు జనరల్ అమరనాదరెడ్డి నల్లారి పు కాంగ్రెస్ 46122 G. V. Sreenatha/ జి.వి.శ్రీనాద పు తెదేపా 34640
147 పిలేరు జనరల్ చల్లా ప్రభాకర రెడ్డి పు తెదేపా 42187 చదుం పెద్దిరెడ్డిగారి రామచంద్రా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 37938
148 చంద్రగిరి జనరల్ ఆయదేవ నాయుడు పు తెదేపా 44155 బాలసుబ్రమణ్యం పు కాంగ్రెస్ 42475
149 తిరుపతి జనరల్ మబ్బు రామిరెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 45510 గురవా రెడ్డి పందర వేటి పు తెదేపా 42643
150 కోడూరు (ఎస్.సి) తూమాటి పెంచలయ్య పు తెదేపా 40311 నెడిగంటి వెంకటసుబ్బయ్య పు కాంగ్రెస్ 24806
151 రాజం పేట జనరల్ బండారు రత్న సభాపాతి పు తెదేపా 46568 మదన్ మోహన్ రెడ్డి కాశీ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 41234
152 రాయచోటి జనరల్ మండిపల్లి నాగిరెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 50848 షేక్ దాదాసాహెబ్‌ పు తెదేపా 34527
153 లక్కిరెడ్డి పల్లి జనరల్ రాజగోపాల్ రెడ్డి రెడ్డేప్పగారి పు తెదేపా 52937 K. P. Subbareddy/ కె.పి.సుబ్బారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 20762
154 కడప జనరల్ సి.రామచంద్రయ్య పు తెదేపా 46271 M. Chandrasekhara Reddy/ ఎం చంద్ర శేఖర రెడ్డి పు 38074
155 బద్వేల్ జనరల్ వీరారెడ్డి బిజివేముల పు తెదేపా 50034 శివరామకృష్ణా రావు వడమాని పు కాంగ్రెస్ 40768
156 మైదుకూరు జనరల్ రఘురామి రెడ్డి సెట్టిపల్లి పు తెదేపా 43857 డి.ఎల్. రవీంద్రా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 40162
157 ప్రొద్దుటూరు జనరల్ నంద్యాల వరదరాజులు రెడ్డి పు తెదేపా 47283 M. V. Ramana Reddy/ ఎం. వి. రమణా రెడ్డి పు 40153
158 జమ్మలమడుగు జనరల్ శివా రెడ్డి పొన్నపు రెడ్డి పు తెదేపా 71158 కుంద పెద్ద చౌడప్ప పు 13988
159 కమలాపురం జనరల్ మైసూరా రెడ్డి ఎం. వి. పు కాంగ్రెస్ 57495 శీతారామయ్య రనువ పు తెదేపా 26255
160 పులివెందల జనరల్ యదుగురి సందింటి రాజసేఖర రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 61048 Devireddy Sadasiva Reddyదేవి రెడ్డి సదాసివ రెడ్డి పు తెదేపా 30206
161 కదిరి జనరల్ చెన్నూర్ అబ్దుల్ రసూల్ పు తెదేపా 35398 బచ్చినేని వెంగముని చౌదరి పు 24470
162 నల్లమడ జనరల్ సద్దపల్లి వెంకట రెడ్డి పు తెదేపా 39501 అగిశం వీరప్ప పు కాంగ్రెస్ 24540
163 గోరంట్ల జనరల్ కేశన్న వేలూరి పు తెదేపా 45677 M. Raghunatha Reddy/ ఎం. రఘునాద రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 15113
164 హిందూపూర్ జనరల్ N, T. Ramarao/ ఎన్.టి.రామారావు పు తెదేపా 56599 ఇ. ఆదిమూర్తి పు కాంగ్రెస్ 16070
165 మడకసిర జనరల్ H. B. Narase Gowd/ హెచ్.బి.నర్సా గౌడ్ పు తెదేపా 51220 ప్రభాకర్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 26900
166 పెనుగొండ జనరల్ S. Ramachandra Reddy/ ఎస్.రామచంద్రా రెడ్డి పు తెదేపా 43449 జి.వీరన్న పు కాంగ్రెస్ 35933
167 కళ్యాణదుర్గ్ (ఎస్.సి) ఫకీరప్ప పు 49489 లక్ష్మీదేవి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 24469
168 రాయదుర్గ జనరల్ హులి కుంటప రావు పు కాంగ్రెస్ 41777 యు.లింగా రెడ్డి పు 34588
169 ఉరవకొండ జనరల్ గుర్రం నారాయణప్ప పు తెదేపా 38390 వి.గోపినాద్ పు కాంగ్రెస్ 29014
170 గుత్తి జనరల్ ఎన్. గదిలింగప్ప పు తెదేపా 35090 జగదీష్ పు కాంగ్రెస్ 27623
171 సింగనమల (ఎస్.సి) కె.జయరాం పు తెదేపా 34202 పామిడి శమంతకమణి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 19990
172 అనంతపురం జనరల్ ఎన్. రామకృష్ణ పు తెదేపా 43715 A. Narayana Reddy/ ఎ. నారాయణ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 36294
173 ధర్మవరం జనరల్ G. Nagi Reddy/ జి.నాగిరెడ్డి పు తెదేపా 46651 G. Pedda Reddy/ జి.పెద్దా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 34580
174 తాడిపత్రి జనరల్ J. C. Diwakar Reddy/ జె.సి.దివాకర్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 49747 రామచంద్రా రెడ్డి భూనిరెడ్డిగారి పు తెదేపా 38263
175 ఆలూర్ (ఎస్.సి) మసాల ఈరన్న పు కాంగ్రెస్ 28773 పి.రాజరత్న రావు పు తెదేపా 25395
176 అదోని జనరల్ రాయచోటి రామయ్య పు కాంగ్రెస్ 44886 పాండు రంగా రావు పు తెదేపా 34833
177 యమ్మిగనూరు జనరల్ B. V. Mohan Reddy/ బి.వి.మోహన్ రావు పు తెదేపా 53889 దేవేంద్ర గౌడ్ పు కాంగ్రెస్ 24985
178 కొడుమూర్ (ఎస్.సి) ఎం. శిఖామణి పు తెదేపా 39256 దామోదర మునిస్వామి పు కాంగ్రెస్ 32821
179 కర్నూలు జనరల్ V. Ram Bhupa Chowdary/ వి. రాంభూపాల్ చౌదరి పు కాంగ్రెస్ 43699 K. Nagi Reddy/ కె.నాగిరెడ్డి పు తెదేపా 37880
180 పత్తికొండ జనరల్ గుప్పా మహాబలేస్వర గుప్త పు తెదేపా 35441 పాతీలు రామకృష్ణా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 31927
By Polls పత్తికొండ జనరల్ K.Subbarathnamma (W)/ కె.సుబ్బరత్నమ్మ పు తెదేపా 38780 ఆఅర్.ఎస్.ఆర్ అలవాయియ పు కాంగ్రెస్ 25934
181 దోన్ జనరల్ K. E. Krishna Murthy/ కె.ఇ.కృష్ణ మూర్తి పు తెదేపా 41893 K. Kodanda Rami Reddy/ కె. కోదండ రామిరెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 30037
182 కోవెలకుంట్ల జనరల్ కర్రా సుబ్బారెడ్డి పు తెదేపా 43907 B. Ramaswamy Reddy/ బి.సతామస్వామి రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 32420
183 ఆళ్ల గడ్డ జనరల్ గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 45625 భూమా శేఖర రెడ్డి పు తెదేపా 44320
184 పాణ్యం జనరల్ కాఅటసాని రాం భూపాల్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 38712 బిజ్జం సత్యనారాయణ రెడ్డి పు తెదేపా 34653
185 నంది కొట్కూరు జనరల్ ఇప్పల తిమ్మా రెడ్డి పు తెదేపా 47457 బైరెడ్డి శెషశయన రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 45385
186 నంద్యాల జనరల్ ఫరూక్ ఎన్. పు తెదేపా 45658 G. Parthasaradi Reddy/ జి. పార్తసారతి రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 37211
187 ఆత్మకూరు జనరల్ బుడ్డా వెంగళ రెడ్డి పు తెదేపా 43135 గుర్ర పగరి నాగలక్ష్మి రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 36000
188 అచ్చం పేట (ఎస్.సి) పి.మహేంద్రనాద్ పు తెదేపా 50680 జయంతి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 16235
189 నాగర్ కర్నూలు జనరల్ N. Janardhan Reddy/ ఎన్. జనార్దన్ రెడ్డి పు తెదేపా 38786 V. N. Goud/ వి.ఎన్.గౌడ్ పు కాంగ్రెస్ 24119
190 కల్వకుర్తి జనరల్ J. Chittaranjandas చిత్తరంజన్ దాస్ పు కాంగ్రెస్ 37192 లింగారెడ్డి ద్వాప పు 27754
191 షాద్ నగర్ (ఎస్.సి) ఎం.ఇందిర స్త్రీ తెదేపా 37889 బి కిస్టయ్య పు కాంగ్రెస్ 30871
192 జద్ చెర్ల జనరల్ M. Krishna Reddy/ఎం. కృష్ణా రెడ్డి పు తెదేపా 38045 ఎన్. నరసప్ప పు కాంగ్రెస్ 23840
193 మహబూబ్ నగర్ జనరల్ చంద్ర శేఖర్ పు తెదేపా 44364 జి. సహదేవ్ పు కాంగ్రెస్ 30915
194 వనపర్తి జనరల్ బాలకృష్ణయ్య పు తెదేపా 43401 G. Chinna Reddy/ జి.చిన్నారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 31943
195 కొల్లాపూర్ జనరల్ కొత్త వెంకటేశ్వర రావు పు కాంగ్రెస్ 41222 S. Sudhakar Reddy/ ఎస్. సుధాకర్ రెడ్డి పు 38723
196 అలంపూర్ జనరల్ రావుల రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి పు 37910 బి.అనసూయమ్మ

స్త్రీ

కాంగ్రెస్ 25709
197 గద్వాల్ జనరల్ N. Gopala Reddy/ ఎన్. గోపాల రెడ్డి పు తెదేపా 38311 D. K. Samarasimha Reddy/ డి.కె.సమరసింహా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 38217
198 అమరచింత జనరల్ రఫి మెహది ఖాన్ పు తెదేపా 45259 కె.వీరారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 32220
199 మక్తల్ జనరల్ చిట్టం నర్సి రెడ్డి పు 45606 G. Narsimulu Naidu/ నరసింహులు నాయుడు పు తెదేపా 19632
200 కొడంగల్ జనరల్ N. Vw\Enkataiah/ ఎన్. వెంకటయ్య పు తెదేపా 42531 గురునాద్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 31917
201 తాండూర్ జనరల్ M. Chandra Sekhar/ ఎం.చంద్రశేఖర్ పు కాంగ్రెస్ 42708 సిరిగిరి పేట బాలప్ప పు తెదేపా 28505
202 వికారాబాద్ (ఎస్.సి) A. Chandra Sheker/ఎ. చంద్రశేఖర్ పు తెదేపా 38465 దేవదాస్ పు 18104
203 పరిగి జనరల్ కొప్పుల హరీశ్వర్ రెడ్డి పు తెదేపా 53920 అహమద్ షరీప్ పు కాంగ్రెస్ 21408
204 చేవెళ్ల జనరల్ పటోళ్ల ఇంద్రా రెడ్డి పు తెదేపా 64518 K. Vikram Kumar Reddy/ కె. విక్రంకుమార్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 24713
205 ఇబ్రహీం పట్నం (ఎస్.సి) కె. సత్యనారాయణ పు తెదేపా 52191 M. B. Satyanaryana/ ఎం. బి. సత్యనారాయణ పు కాంగ్రెస్ 22129
206 ముషీరాఅ బాద్ జనరల్ N. Narasimha Reddy/ నాయిని నర్సింహారెడ్డి పు 38361 K. Prakash Gaud/ కె. ప్రకాష్ గౌడ్ పు కాంగ్రెస్ 27377
207 హిమాయత్ నగర్ జనరల్ ఆలె నరేంద్ర పు 38941 K. Prabhakar Reddy/ కె. ప్రభాకర్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 18588
208 సనత్ నగర్ జనరల్ ఎస్. రాజేశ్వర్ పు తెదేపా 32513 P. L. Srinivas/ పి.ఎల్. శ్రీనివాస్ పు కాంగ్రెస్ 23504
209 సికింద్రాబాద్ జనరల్ అల్లాడి పి. రాజ్ కుమార్ పు తెదేపా 41241 గౌరి సంకర్ పు కాంగ్రెస్ 21444
210 ఖైరతాబాద్ జనరల్ P. Janardhan Reddy/ పి.జనార్దన్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 46172 N. Mohan Reddy/ ఎన్. మోహన్ రెడ్డి పు తెదేపా 40327
211 సికింద్రాబాద్ Cantonment (ఎస్.సి) ఎస్. సత్యనారాయణ పు తెదేపా 35427 B. Machender Rao/ బి.మహేందర్ రావు పు కాంగ్రెస్ 28521
212 మలక్పేట్ జనరల్ N. Indra Sena Reddy/ ఎన్. ఇంద్రశేనారెడ్డి పు 57581 నాందెండ్ల భాస్కర రెడ్డి పు 39790
213 అసఫ్ నగర్ జనరల్ మహమద్ విజారత్ రసూల్ ఖాన్ పు 34646 M. Sridhar Reddy/ ఎం.శ్రీధర్ రెడ్డి పు తెదేపా 22313
214 మహారాజ్ గంజ్ జనరల్ G. Narayan Rao/ జి.నారాయణ రావు పు తెదేపా 24584 లలితా రావు యాదవ్ స్త్రీ కాంగ్రెస్ 14152
215 కార్వాన్ జనరల్ B. Bal Reddy/ బి. బాల్ రెడ్డి పు 46597 మహమద్ విసరాత్ రసూల్ ఖాన్ పు 36820
216 యాకుత్ పుర జనరల్ ఇబ్రహీం బిన్ అబ్దుల్ల ముస్గుర్తి పు 62125 మహమ్మద్ జైది పు తెదేపా 12410
217 చంద్రాయణ గుట్ట జనరల్ మహమద్ అమానుల్లా ఖాన్ పు 57034 జి.కృష్ణ పు 54025
218 చార్మీనార్ జనరల్ మహమ్మద్ ముక్కరాముద్దీన్ పు 62676 జగత్ సింగ్ పు 17024
219 మేడ్చెల్ జనరల్ కొమ్మారెడ్డి సురేందర్‌రెడ్డి పు తెదేపా 57679 G. Sanjeeva Reddy/ జి. సంజేవరెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 32686
220 సిద్దిపేట జనరల్ K. Chandra Shankher Rao/ కె.చంద్రశేఖర రావు పు తెదేపా 45215 T. Mahender Reddy/ టి. మహేందర్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 29059
221 దొమ్మాట్ జనరల్ D. Ramchandra Reddy/ డి.రామచంద్రా రెడ్డి పు తెదేపా 44321 K. Sitaram Reddy/ కె.సీతారాం రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 23360
222 గజ్వేల్ (ఎస్.సి) B. Sanjeeva Rao/ బి.సంజీవ రావు పు తెదేపా 43874 గజ్వేల్ సైదయ్య పు కాంగ్రెస్ 36492
223 నర్సాపూర్ జనరల్ చిలుముల విఠల్ రెడ్డి పు 50395 చవిటి జగన్నాద రాఅవు పు కాంగ్రెస్ 33110
224 సంగారెడ్డి జనరల్ పట్లోళ్ల రామచంద్రారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 37585 , K./ సదాశివ రెడ్డి కె. పు 31266
225 జహీరా బాద్ జనరల్ ఎం. బాగా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 39155 ఆర్. దశరథ రెడ్డి పు తెదేపా 34204
226 నారాయణ ఖేడ్ జనరల్ సివరావు షేట్ట్కార్ పు కాంగ్రెస్ 45455 M. Venkat Reddy/ ఎం. వెంకట రెడ్డి పు తెదేపా 40999
227 మెదక్ జనరల్ కరణం రామచంద్ర రావు పు తెదేపా 45320 M. N. Laxminarayan పు కాంగ్రెస్ 24510
228 రామాయంపేట జనరల్ రామన్నగారి శ్రీనివాసురెడ్డి పు 38126 ఆర్. ముత్యం రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 36400
229 ఆందోల్ (ఎస్.సి) Malyala Rajaiahం / మాల్యాల రాజయ్య పు తెదేపా 36306 సి రాజనర్సింహ పు 19843
230 బాల్కొండ జనరల్ G. Madhusudhan Reddy/ జి. మధుసూదన రెడ్డి పు తెదేపా 40779 G. Pramila Devi/ జి. ప్రమీలా దేవి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 24046
231 ఆర్మూరు జనరల్ ఆలేటి మహిపాల్ రెడ్డి పు తెదేపా 41893 శనిగ్రాం సంతోష్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 35285
232 కామారెడ్డి

పు

జనరల్ A. Krishna Murthy/ ఎ. కృష్ణమూర్తి పు తెదేపా 40488 B. R. Mallesh/ బి.ఆర్ మల్లయ్య పు కాంగ్రెస్ 11977
233 యల్లారెడ్డి జనరల్ ఎరవ శ్రీనివాస రెడ్డి పు తెదేపా 34360 కాసల కేశవ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 21332
234 జుక్కల్ (ఎస్.సి) బేగాని పండరి పు తెదేపా 38231 గంగారాం పు కాంగ్రెస్ 20118
235 బంసవాడ జనరల్ సూర్య దేవర వెంకట పు తెదేపా 44904 వెంకటరమణా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 35804
236 బోధన్ జనరల్ బషేరుద్దీన్ బాబు ఖాన్ పు తెదేపా 38842 అన్నపరెడ్డి హనిమి రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 36189
237 నిజామాబాద్ జనరల్ డి.సత్యనారాయణ పు తెదేపా 42082 తాహెర్ బిన్ ఆందాన్ పు కాంగ్రెస్ 32761
238 డిచ్ పల్లి జనరల్ మండవ వెంకటేశ్వర రావు పు తెదేపా 37211 అంతరెడ్డి బాల్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 29485
239 మధోల్ జనరల్ ఆర్మూర్ హనుమంత రెడ్డి పు తెదేపా 44438 జి.గడ్డన్న పు కాంగ్రెస్ 30029
240 నిర్మల్ జనరల్ ఎస్.వేణుగోపాలచారి పు తెదేపా 39466 G. V. Narsa Reddy/ జి.వి.నర్సా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 16251
241 బోద్ (ఎస్.టి) గొడం రామారావు పు తెదేపా 25539 సిదం భీంరావు పు కాంగ్రెస్ 11206
242 అదిలాబాద్ జనరల్ చిలుకూరి రామచంద్రారెడ్డి పు 36170 రంగినేని లక్ష్మణ రావు పు తెదేపా 29785
243 ఖానా పూర్ (ఎస్.టి) అజ్మీర గోవింద నాయక్ పు 22014 బానోతు జాలం సింగ్ పు తెదేపా 13512
244 అసిఫాబాద్ (ఎస్.సి) గుండా మల్లేష్ పు 27862 దాసరి నర్సయ్య పు కాంగ్రెస్ 23814
245 లక్చెట్టి పేట్ జనరల్ జి.వి.సుధాకార్ రావు పు కాంగ్రెస్ 43140 సి.కృపాకర్ పు తెదేపా 27921
246 సిర్పూర్ జనరల్ కే.వి. నారాయణ రావు పు తెదేపా 34619 B. Janaka Prasad/ బి.జనక్ ప్రసాద్ పు కాంగ్రెస్ 26354
247 చిన్నూరు (ఎస్.సి) బోడ జనార్థన్ పు తెదేపా 38757 K. Devaki Devi/కె.దేవకి దేవి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 20086
248 మంతని జనరల్ దుబ్బిల శ్రీపాద రావు పు కాంగ్రెస్ 34448 బెల్లం కొండ నర్సింగా రావు పు తెదేపా 27046
249 పెద్దపల్లి జనరల్ కాల్వ రామచంద్రా రెడ్డి పు తెదేపా గీతా ముకుందా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 34474
250 మేడారం (ఎస్.సి) మాలెం మల్లేశం పు తెదేపా 45957 గుమ్మడి నర్సయ్య పు కాంగ్రెస్ 17626
251 హుజూరాబాద్ జనరల్ దుగ్గిరాల వెంకట రావు పు తెదేపా 54768 జె. భాస్కర రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 17876
252 కమలాపూర్ జనరల్ ముద్దసాని దామోదర రెడ్డి పు తెదేపా 35485 రామచంద్రా రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 20367
253 ఇందుర్తి జనరల్ దేశిని చిన్నమల్లయ్య పు 41025 ఇట్టి రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 26095
254 కరీంనగర్ జనరల్ సి.ఆనంద రావు పు తెదేపా 37717 జగపతి రావు వి. పు కాంగ్రెస్ 30010
255 చొప్పదండి జనరల్ న్యాలకొండ రామకృష్ణా రావు పు తెదేపా 55141 బండారి రామస్వామి పు కాంగ్రెస్ 13704
256 జగిత్యాల జనరల్ గొడిశెల రాజేశం గౌడ్ పు తెదేపా 43530 జీవన్ రెడ్డి టి పు కాంగ్రెస్ 28408
257 బుగ్గారాం జనరల్ షికారి విశ్వనాద్ పు తెదేపా 55736 కడంకుంట్ల గంగారాం పు కాంగ్రెస్ 15844
258 మెట్ పల్లి జనరల్ చెన్నమనేని విద్యాసాగర్ రావు పు 14986 కోమిరెడ్డి రాములు పు 14614
259 సిరిసిల్ల జనరల్ చెన్నమనేని రాజేశ్వరరావు పు 43664 రుద్ర శంకరయ్య పు కాంగ్రెస్ 20101
260 నేరెళ్ళ (ఎస్.సి) (ఎస్.సి)  ఉప్పరి సాంబయ్య పు 27902 పాటి రాజం పు కాంగ్రెస్ 24216
261 చెరియాల్ జనరల్ నిమ్మ రాజారెడ్డి పు తెదేపా 43175 ఎన్. రాజలింగం పు 13564
262 జనగాం అసిరెడ్డి నర్సింహా రెడ్డి పు 45929 పొన్నాల లక్ష్మయ్య పు కాంగ్రెస్ 23712
263 చెన్నూరు జనరల్ N. Yethiraja Rao/ ఎన్. యతిరాజ రావు పు తెదేపా 47622 కుందూరు వెంకట్రామ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 38858
264 దోర్నకల్ జనరల్ సురేందర్ రెడ్డి సమష్యం పు కాంగ్రెస్ 44387 జన్నారెడ్డి జితేందర్ రెడ్డి పు తెదేపా 29104
265 మహబూబాబాద్ జనరల్ జెన్నారెడ్డి జనార్దన్‌ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 38690 రావూరి పెద వీరయ్య పు తెదేపా 31006
266 నర్సంపేట్ జనరల్ మద్దికాయల ఓంకార్ పు 53263 ఉపెందర్ రావు మండవ పు కాంగ్రెస్ 31865
267 వర్దన్న పేట్ జనరల్ వన్నల శ్రీరాములు పు 39097 యర్రబెల్లి వరద రాజేశ్వర్ రావు పు కాంగ్రెస్ 25571
268 ఘన్ పూర్ (ఎస్.సి) బొజ్జపల్లి రాజయ్య పు తెదేపా 37449 బానాల ఆనందం పు కాంగ్రెస్ 18236
269 వరంగల్ జనరల్ బండారు నాగభూషణ్ రావు పు తెదేపా 30273 అబ్దుల్ ఖదీర్ మహమ్మద్ పు కాంగ్రెస్ 22385
270 హనుమకొండ జనరల్ వేంకటేశ్వర్ రవు వి. పు తెదేపా 31263 గండవరపు ప్రసాద్ రావు పు కాంగ్రెస్ 23404
271 శాయంపేట జనరల్ మాదాటి నర్సింహారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 24967 అల్లయ్య మండ పు/ 19539
272 పార్కాల్ (ఎస్.సి) ఒంటేరు జయపాల్ పు 34926 బొచ్చు సమ్మయ్య పు కాంగ్రెస్ 17794
273 ములుగు (ఎస్.టి) పు తెదేపా 36719 P. Jagan Naik/ పి. జగన్ నాయక్ పు కాంగ్రెస్ 29087
274 భద్రాచలం (ఎస్.టి) కుంజా బొజ్జి పు 30337 భద్రయ్య సోదె పు కాంగ్రెస్ 23634
275 భూర్గం పహాడ్ (ఎస్.టి) చందా లింగయ్య పు కాంగ్రెస్ 36947 అబ్బయ్య వోకె పు 34719
276 కొత్తగూడెం జనరల్ నాగేశ్వరరావు కోనేరు పు తెదేపా 45286 పొంగికాటి సుధాకర్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 35120
277 సత్తు పల్లి జనరల్ నాగేశ్వరరావు తుమ్మల పు తెదేపా 49990 లక్కెనేని జోగా రావు పు కాంగ్రెస్ 46172
278 మధిర జనరల్ బోడేపూడి వెంకటేశ్వరరావు పు 51104 శీలం సిద్ధారెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 42036
279 పాలేర్ (ఎస్.సి) బాజి హనుమంతు పు 40217 ఎస్. సుధాకర్ పు కాంగ్రెస్ 39249
280 ఖమ్మం జనరల్ మంచికంటి కిషన్ రావు పు 38963 మహమ్మద్ ముజాఫరుద్దీన్ పు కాంగ్రెస్ 36198
281 సూజాత నగర్ జనరల్ మహమ్మద్ రాజబలి పు 37080 రాం రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 32263
282 యల్లందు (ఎస్.టి) గుమడి నర్సయ్య పు 29276 పాయం ముత్తయ్య పు 23480
283 తుంగతుర్తి జనరల్ రాం రెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 45085 స్వరాజ్యం మల్లు పు 32990
284 సూర్యాపేట్ (ఎస్.సి) దైడ సుందరయ్య పు తెదేపా 45005 అనుములపూరి పరందాములు పు కాంగ్రెస్ 24282
285 కోదాడ జనరల్ వేనేపల్లి చందర్ రావు పు తెదేపా 55202 చంద్ర రెడ్డి చింత పు కాంగ్రెస్ 43175
286 మిర్యల గూడ జనరల్ అరిబండి లక్ష్మీనారాయణ పు 62812 జి. చీలీనమ్మ స్త్రీ కాంగ్రెస్ 32415
287 చాలకుర్తి జనరల్ కుందూరు జానా రెడ్డి పు తెదేపా 59113 ధేరావత్ రగ్య నాయక్ పు కాంగ్రెస్ 30245
288 నకిరేకల్ జనరల్ నర్రా రాఘవ రెడ్డి పు 53144 చిన్న వెంకట్రాములు దేషబోయిన పు కాంగ్రెస్ 23444
289 నల్గొండ జనరల్ ఎన్. టి రామారావు పు తెదేపా 49788 రామచంద్రా రెడ్డి మండడి పు 18201
By Polls నల్గొండ జనరల్ జి.ఆర్ దేవి స్త్రీ తెదేపా 34124 జి.యం. రెడ్డి పు కాంగ్రెస్ 25635
290 రామన్నపేట్ జనరల్ గుర్రం యాదగిరి రెడ్డి పు 47467 తుమ్మల సురేందర్ రెడ్డి పు 14992
291 ఆలేర్ (ఎస్.సి) మోతుకుపల్లి నర్సింహులు పు తెదేపా 49068 చెట్టుపల్లి కెన్నడి పు కాంగ్రెస్ 12922
292 భోంగీర్ జనరల్ ఎలిమినేటి మాధవ అరెడ్డి పు తెదేపా 59841 వరకంతం సురేందర్ రెడ్డి పు 25557
293 మునుగోడ్ జనరల్ ఉజ్జిని నారాయణరావు పు 44733 ముంగల నారాయణ రావు పు కాంగ్రెస్ 23950
294 దేవర కొండ (ఎస్.టి) ముడావత్ బద్దు చౌహాన్ పు 46525 B. Vijaya Laxmi/ బి.విజయ లక్ష్మి స్త్రీ కాంగ్రెస్ 21404

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు
 1. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1957)
 2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1962)
 3. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1967)
 4. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1972)
 5. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1978)
 6. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1983)
 7. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1989)
 8. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1994)
 9. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1999)
 10. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2004)
 11. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2009)
 12. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)
 13. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2019)
 14. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)
 15. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2018)

మూలాలు

మార్చు