ఆర్టిమీసియా (లాటిన్ Artemisia) పుష్పించే మొక్కలలో ఆస్టరేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి.

ఆర్టిమీసియా
Artemisia abrotanum
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Tribe:
Genus:
ఆర్టిమీసియా

లి., 1753
Type species
ఆర్టిమీసియా వల్గారిస్ L.
జాతులు

See text

Artemisia absinthium (Absinthe Wormwood)
Artemisia absinthium (Absinthe Wormwood) shoots
Artemisia absinthium (Absinthe Wormwood) leaves and flowers
Artemisia alba
Artemisia californica (California Sagebrush) leaves
Artemisia cina (Levant Wormseed)
దస్త్రం:Artemisia.mauiensis1web.jpg
Artemisia mauiensis (Maui Wormwood)
Artemisia nilagirica (Indian Wormwood)
Artemisia pontica (Roman Wormwood)
Artemisia pycnocephala (Beach Sagewort) flowers

కొన్ని జాతులు మార్చు

Artemisia abrotanum L.Southernwood, Southern Wormwood, Abrotanum, Lemon Plant
Artemisia absinthium L.Grand Wormwood
Artemisia adamsii Besser
Artemisia afra Jacq. ex Willd.African Wormwood, African Sagebrush
Artemisia alaskana Rydb.Alaska Wormwood
Artemisia alcockii Pamp.
Artemisia aleutica HulténAleutian Wormwood
Artemisia amoena Poljakov
Artemisia annua L.Annual Wormwood, Sweet Sagewort, Sweet Annie
Artemisia araxina Takht.
Artemisia arborescensTree Wormwood
Artemisia arbuscula Nutt.Little Sagebrush, Low Sagebrush, Black Sage
Artemisia arctica Less.Boreal Sagebrush
Artemisia arctisibirica Korobkov
Artemisia arenaria DC.
Artemisia arenicola Krasch. ex Poljakov
Artemisia argentata Klokov
Artemisia argentea L'Hér.Madeira wormwood (?)
Artemisia argyi H.Lév. & Vaniot
Artemisia argyrophylla Ledeb.
Artemisia armeniaca Lam.
Artemisia aschurbajewii C.G.Aro
Artemisia australis Less.ʻĀhinahina, Oʻahu Wormwood[1]
Artemisia austriaca Jacq.
Artemisia avarica Minat.
Artemisia badhysi Krasch. & Lincz. ex Poljakov
Artemisia balchanorum Krasch.
Artemisia baldshuanica Krasch. & Zaprjag.
Artemisia bargusinensis Spreng.
Artemisia bejdemaniae Leonova
Artemisia biennis Willd.Biennial Sagewort, Biennial Wormwood
Artemisia bigelovii GrayBigelow Sage, Bigelow Sagebrush
Artemisia borealis Pall.
Artemisia borotalensis Poljakov
Artemisia bottnica Lundstr. ex Kindb.
Artemisia caespitosa Ledeb.
Artemisia californica Less.Coastal Sagebrush, California Sagebrush
Artemisia camelorum Krasch.
Artemisia campestris L.Field Wormwood
Artemisia camphorata Vill.
Artemisia cana PurshSilver Sagebrush
Artemisia canadensis Michx.Canada Wormwood
Artemisia capillaris Thunb.Capillary Wormwood
Artemisia carruthii Wood ex Carruth.Carruth Sagewort, Carruth's Sagebrush
Artemisia caucasica Willd.
Artemisia chamaemelifolia Vill.
Artemisia cina O.Berg & C.F.SchmidtSantonica, Levant Wormseed
Artemisia ciniformis Krasch. & Popov ex Poljakov
Artemisia commutata Besser
Artemisia compacta Fisch. ex DC.
Artemisia cuspidata Krasch.
Artemisia czukavinae Filatova
Artemisia daghestanica Krasch. & Poretzky
Artemisia demissa Krasch.
Artemisia depauperata Krasch.
Artemisia deserti Krasch.
Artemisia desertorum Spreng.
Artemisia diffusa Krasch. ex Poljakov
Artemisia dimoana Popov
Artemisia dolosa Krasch.
Artemisia douglasiana Bess.Douglas' Mugwort, Douglas' Sagewort
Artemisia dracunculus L.Tarragon
Artemisia dubia Wall.
Artemisia dubjanskyana Krasch. ex Poljakov
Artemisia dumosa Poljakov
Artemisia elongata Filatova & Ladygina
Artemisia eremophila Krasch. & Butkov ex Poljakov
Artemisia eriantha Ten.
Artemisia feddei H.Lév. & Vaniot
Artemisia fedtschenkoana Krasch.
Artemisia ferganensis Krasch. ex Poljakov
Artemisia filifolia Torr.Sand Sagebrush, Sand Sagebush, Silvery Wormwood
Artemisia flava Jurtzev
Artemisia franserioides GreeneRagweed Sagebrush
Artemisia freyniana (Pamp.) Krasch.
Artemisia frigida Willd.Fringed Sagebrush, Fringed Sagewort, Prairie Sagewort
Artemisia fulvella Filatova & Ladygina
Artemisia furcata Bieb.Forked Wormwood
Artemisia galinae Ikonn.
Artemisia glabella Kar. & Kir.
Artemisia glacialis L.Glacier Wormwood, Alpine Mugwort
Artemisia glanduligera Krasch. ex Poljakov
Artemisia glauca Pall. ex Willd.
Artemisia glaucina Krasch. ex Poljakov
Artemisia globosa Krasch.
Artemisia globularia Cham. ex Bess.Purple Wormwood
Artemisia glomerata Ledeb.Cudweed Sagewort, Pacific Alpine Wormwood
Artemisia gmelinii Webb ex StechmannGmelin's Wormwood
Artemisia gnaphalodes Nutt.
Artemisia gorjaevii Poljakov
Artemisia gracilescens Krasch. & Iljin
Artemisia granatensis Boiss. ex DC.
Artemisia gurganica (Krasch.) Filatova
Artemisia gypsacea Krasch., Popov & Lincz. ex Poljakov
Artemisia halodendron Turcz. ex Besser
Artemisia halophila Krasch.
Artemisia heptapotamica Poljakov
Artemisia herba-alba AssoWhite Wormwood
Artemisia hippolyti Butkov
Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser
Artemisia hulteniana Vorosch.
Artemisia incana (L.) Druce
Artemisia indica Willd.Yomogi
Artemisia insulana Krasch.
Artemisia insularis Kitam.
Artemisia integrifolia L.
Artemisia issykkulensis Poljakov
Artemisia jacutica Drobow
Artemisia japonica Thunb.Otoko Yomogi
Artemisia juncea Kar. & Kir.
Artemisia karatavica Krasch. & Abolin ex Poljakov
Artemisia karavajevii Leonova
Artemisia kaschgarica Krasch.
Artemisia kauaiensis (Skottsberg) SkottsbergʻĀhinahina, Kauaʻi Wormwood
Artemisia keiskeana Miq.
Artemisia kelleri Krasch.
Artemisia kemrudica Krasch.
Artemisia knorringiana Krasch.
Artemisia kochiiformis Krasch. & Lincz. ex Poljakov
Artemisia koidzumii Nakai
Artemisia kopetdaghensis Krasch. ex Poljakov
Artemisia korovinii Poljakov
Artemisia korshinskyi Krasch. ex Poljakov
Artemisia krushiana Bess.Krush's Wormwood
Artemisia kulbadica Boiss. & Buhse
Artemisia kuschakewiczii C.G.A.Winkl.
Artemisia laciniata Willd.Siberian Wormwood
Artemisia laciniatiformis Kom.
Artemisia lagocephala (Besser) DC.
Artemisia lagopus Fisch. ex Besser
Artemisia lanata Willd.
Artemisia latifolia Ledeb.
Artemisia ledebouriana Besser
Artemisia lehmanniana Bunge
Artemisia leontopodioides Fisch. ex Besser
Artemisia lessingiana Besser
Artemisia leucodes Schrenk
Artemisia leucophylla (Turcz. ex Besser) Pamp.
Artemisia leucotricha Krasch. ex Ladygina
Artemisia lindleyana Bess.Columbia River Wormwood
Artemisia lipskyi Poljakov
Artemisia littoricola Kitam.
Artemisia longifolia Nutt.Longleaf Sagebrush, Longleaf Wormwood
Artemisia ludoviciana Nutt.Gray Sagewort, Prairie Sage, White Sagebrush
Artemisia macilenta (Maxim.) Krasch.
Artemisia macrantha Ledeb.
Artemisia macrobotrys Ledeb.Yukon Wormwood
Artemisia macrocephala Jacq. ex Besser
Artemisia macrorhiza Turcz.
Artemisia maracandica Bunge
Artemisia maritima L.Sea Wormwood
Artemisia marschalliana Spreng.
Artemisia martjanovii Krasch. ex Poljakov Artemisia mauiensis (Gray) SkottsbergʻĀhinahina, Maui Wormwood
Artemisia maximovicziana Krasch. ex Poljakov
Artemisia medioxima Krasch. ex Poljakov
Artemisia messerschmidtiana Besser
Artemisia michauxiana Bess.Michaux Sagebrush, Michaux's Wormwood
Artemisia minor Jacq. ex Besser
Artemisia mogoltavica Poljakov
Artemisia mongolica (Besser) Fisch. ex Nakai
Artemisia mongolorum Krasch.
Artemisia montana (Nakai) Pamp.
Artemisia mucronulata Poljakov
Artemisia multisecta Leonova
Artemisia mutellina Vill.
Artemisia nachitschevanica Rzazade
Artemisia nakaii Pamp.
Artemisia namanganica Poljakov
Artemisia nana Gaudin
Artemisia negrei Ouyahya
Artemisia nesiotica RavenIsland Sagebrush
Artemisia nigricans Filatova & Ladygina
Artemisia niitakayamensis Hayata
Artemisia nilagirica (C.B.Clarke) Pamp.
Artemisia nitida Bertol.
Artemisia nortonii Pamp.
Artemisia norvegica Fr.Norwegian Mugwort
Artemisia nova A.Nels.Black Sagebrush
Artemisia nuristanica Kitam.
Artemisia obscura Pamp.
Artemisia obtusa Rydb.
Artemisia obtusiloba Ledeb.
Artemisia occidentalisichuanensis Y.R.Ling & S.Y.Zhao
Artemisia occidentalisinensis Y.R.Ling
Artemisia oelandica (Besser) Krasch.
Artemisia olchonensis Leonova
Artemisia oliveriana J.Gay ex Besser
Artemisia ordosica Krasch.
Artemisia orientalixizangensis Y.R.Ling & Humphries
Artemisia orientaliyunnanensis Y.R.Ling
Artemisia orthobotrys Kitag.
Artemisia packardiae J.Grimes & ErtterPackard's Wormwood, Succor Creek Sagebrush
Artemisia pallasiana Fisch. ex Besser
Artemisia palmeri GraySan Diego Sagewort
Artemisia palustris L.
Artemisia pannosa Krasch.
Artemisia papposa Blake & Cronq.Owyhee Sage, Owyhee Sagebrush
Artemisia parryi GrayParry's Wormwood
Artemisia pattersonii GrayPatterson's Wormwood
Artemisia pectinata Pall.
Artemisia pedatifida Nutt.Birdfoot Sagebrush
Artemisia pedemontana Balb.
Artemisia persica Boiss.
Artemisia pewzowii C.G.A.Winkl.
Artemisia phaeolepis Krasch.
Artemisia polysticha Poljakov
Artemisia pontica L.Roman Wormwood
Artemisia porrecta Krasch. ex Poljakov
Artemisia porteri Cronq.Porter's Wormwood
Artemisia prasina Krasch. ex Poljak.
Artemisia princeps Pamp.Japanese Mugwort, Yomogi
Artemisia proceriformis Krasch.
Artemisia prolixa Krasch. ex Poljak.
Artemisia punctigera Krasch. ex Poljakov
Artemisia purshiana Besser
Artemisia pycnocephala (Less.) DC.Beach Wormwood
Artemisia pycnorhiza Ledeb.
Artemisia pygmaea GrayPygmy Sagebrush
Artemisia quinqueloba Trautv.
Artemisia remotiloba Krasch. ex Poljakov
Artemisia rhodantha Rupr.
Artemisia rigida (Nutt.) GrayScabland Sagebrush
Artemisia rothrockii GrayTimberline Sagebrush
Artemisia roxburghiana Wall. ex Besser
Artemisia rubripes Nakai
Artemisia rupestris L.Rock Wormwood
Artemisia rutifolia Stephan ex Spreng.
Artemisia sacrorum Ledeb. ex Hook.f.
Artemisia saissanica (Krasch.) Filatova
Artemisia saitoana Kitam.
Artemisia salsoloides Willd.
Artemisia samoiedorum Pamp.
Artemisia santolina Schrenk
Artemisia santolinifolia Turcz. ex Besser
Artemisia santonica L.
Artemisia saposhnikovii Krasch. ex Poljak.
Artemisia schischkinii Krasch.
Artemisia schrenkiana Ledeb.
Artemisia scoparia Waldst. & Kit.Redstem Wormwood
Artemisia scopiformis Ledeb.
Artemisia scopulorum GrayAlpine Sagebrush, Dwarf Sagebrush
Artemisia scotina Nevski
Artemisia senjavinensis Bess.Arctic Wormwood
Artemisia semiarida (Krasch. & Lavrenko) Filatova
Artemisia senjavinensis Besser
Artemisia sericea Weber ex Stechm.
Artemisia serotina Bunge
Artemisia serrata Nutt.Sawtooth Wormwood
Artemisia sieversiana Willd.
Artemisia skorniakowii C.G.A.Winkl.
Artemisia sogdiana Bunge
Artemisia songarica Schrenk
Artemisia spicigera K.Koch
Artemisia spinescens–Budsage
   [ = Picrothamnus desertorum ]

Artemisia splendens Willd.
Artemisia stelleriana Bess.Hoary Mugwort
Artemisia stenocephala Krasch. ex Poljak.
Artemisia stenophylla Kitam.
Artemisia stolonifera (Maxim.) Kom.
Artemisia subarctica Krasch.
Artemisia subchrysolepis Filatova
Artemisia sublessingiana Krasch. ex Poljakov
Artemisia subsalsa Filatova
Artemisia subviscosa Turcz. ex Besser
Artemisia succulenta Ledeb.
Artemisia suksdorfii PiperCoastal Wormwood
Artemisia sylvatica Maxim.
Artemisia szowitziana (Besser) Grossh.
Artemisia tanacetifolia L.
Artemisia taurica Willd.
Artemisia tenuisecta Nevski
Artemisia terrae-albae Krasch.
Artemisia tianschanica Krasch. ex Poljak.
Artemisia tilesii Ledeb.Tilesius' Wormwood
Artemisia tomentella Trautv.
Artemisia tournefortiana Rchb.
Artemisia transbaicalensis Leonova
Artemisia transiliensis Poljakov
Artemisia trautvetteriana Besser
Artemisia tridentata Nutt.Big Sagebrush, Blue Sage, Black Sage, Basin Sagebrush
Artemisia triniana Besser
Artemisia tripartita Rydb.Threetip Sagebrush
Artemisia turanica Krasch.
Artemisia turcomanica Gand.
Artemisia umbelliformis Lam.Alps Wormwood
Artemisia unalaskensis Rydb.
Artemisia underwoodii Rydb.
Artemisia uralensis Spreng. ex Besser
Artemisia uraorum Hultén
Artemisia uzbekistanica Poljakov
Artemisia vachanica Krasch. ex Poljak.
Artemisia valida Krasch. ex Poljak.
Artemisia verlotiorum LamotteChinese Wormwood
Artemisia viridis Willd.
Artemisia vulgaris L.మాచిపత్రి
Artemisia wallichiana Besser
Artemisia waltonii J.R.Drumm. ex Pamp.
Artemisia wudanica Liou & W.Wang
Artemisia wulingshanensis Bar. & Skv. ex Liou
Artemisia wurzellii C.M.James & Stace
Artemisia xerophila Magnier
Artemisia xerophytica Krasch.
Artemisia xylorhiza Krasch. ex Filatova
Artemisia yadongensis Ling & Y.R.Ling
Artemisia yongii Y.R.Ling
Artemisia younghusbandii J.R.Drumm. ex Pamp.
Artemisia zayuensis Y.R.Ling
Artemisia zhaodongensis G.Y.Chang & M.Y.Liou
Artemisia zhongdianensis Y.R.Ling
Artemisia zollingeriana Sch.Bip.

మూలాలు మార్చు

  1. "Artemisia australis". Hawaiian Native Plant Propagation Database. University of Hawaiʻi at Mānoa. Retrieved 2009-03-06.