ఆస్టరేలిస్ (Asterales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

ఆస్టరేలిస్
A sunflower.jpg
Sunflower, Helianthus annuus
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
ఆస్టరేలిస్
కుటుంబాలు

see text

ముఖ్య లక్షణాలుసవరించు

  • పుష్పాలు సౌష్టవయుతము లేదా పాక్షిక సౌష్టవయుతము.
  • కేసరాలు మకుటదళోపరిస్థితము
  • ఫలదళాలు ఒకే గది, ఒకే అండము ఉంటాయి.

కుటుంబాలుసవరించు