ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

 1. ఆడువారి మాటలు రాకెన్‌రోల్ పాటలు - ఎ. ఎమ్. రాజ
 2. ఓహో వరాల రాణి ఓహొ వయారి - ఘంటసాల, జిక్కి
 3. చక్కనివాడా సరసములాడ సమయమిదేరా - జిక్కి కోరస్
 4. చిన్నఓడివి నీవు కావా చిన్నదాన్ని నేను కానా - జిక్కి బృందం
 5. చిటారికొమ్మ మీద చెటాపటలేసుకొని - పి.బి.శ్రీనివాస్, జిక్కి
 6. న్యాయంబిదేనా ధర్మంబిదేనా - ఘంటసాల
 7. నీ లీలలన్ని చాలించవోయి నీ కన్న నేను - జిక్కి
 8. పాపాయుంటె పండగ మయింట పండగ -పి. లీల బృందం
 9. బలువన్నెల చిన్నెల దాన వన్నెల చినదాన - జిక్కి
 10. బ్రతుకు నీ కోసమే నేను నీ దాననే - జిక్కి
 11. మందుగాని మందు మన చేతిలో - పిఠాపురం
 12. రాజు నీవోయి రాణి చిలకోయి - జిక్కి బృందం
 13. లోకానికెల్ల ఛాలెంజ్ రౌడీని రా - పిఠాపురం
 14. శరణు శరణు ఓ కరుణాలవాల - పి. లీల

వనరులుసవరించు