ఘోడ్‌గావంకర్ (Ghodgaonkar) భారతీయ సినిమారంగంలో తొలినాటితరానికి చెందిన కళాదర్శకుడు. వీరు దేవదాసు మొదలైన కొన్ని విజయవంతమైన సినిమాలలో పనిచేశారు.

పనిచేసిన సినిమాలు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు

[https://www.imdb.com/name/nm0324045/?ref_=fn_al_nm_3 ]