ఎబనేలిస్ (లాటిన్ Ebenales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము. బెంథామ్-హుకర్ వర్గీకరణ, ఎంగ్లర్ వర్గీకరణ లలో గుర్తించబడినది.

ముఖ్య లక్షణాలుసవరించు

  • పుష్పాలు సౌష్టవయుతము.
  • కేసరాల సంఖ్య సాధారణంగఅ ఆకర్షణ పత్రాల సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ.
  • అండాశయములో రెండు గాని అంతకన్నా ఎక్కువ గాని బిలాలు ఉంటాయి.
  • వృక్షాలు లేదా పొదలు.

కుటుంబాలుసవరించు

APG II system లో వీటన్నింటిని మరింత విస్తృతమైన ఎరికేలిస్ (Ericales) క్రమములో కలిపారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఎబనేలిస్&oldid=2950191" నుండి వెలికితీశారు