ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. ఎవరికివారే యమునాతీరే ఎక్కడో పుడతారు - ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం - రచన: గోపి
  2. ఓ మనిషీ ఈ లోకమే ఒక సంత ఓ ఈ సంతలో - ఎస్.పి.బాలు - రచన: దాశరథి
  3. జాలి లేని బ్రహ్మయ్య బదులు పలుకవేమయ్యా - పి.సుశీల - రచన: గోపి
  4. నా పేరు రాజు జేబులో పైస లేదు నే నాడింది - ఎస్.పి.బాలు - రచన: దాశరథి
  5. పొతే పోయింది - చంద్రశేఖర్,ఎస్.పి.బాలు,బసవేశ్వర్,ఎస్.సుబ్రహ్మణ్యం - రచన: కొసరాజు