కాళిదాసు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • కాళిదాసు ప్రసిద్ధిచెందిన సంస్కృత కవి, నాటక కర్త.

సినిమాలుసవరించు

ఇవ్వబడిన పేరుసవరించు

ఇంటిపేరుసవరించు