కుకుర్బిటేలిస్ (లాటిన్ Cucurbitales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

కుకుర్బిటేలిస్
2006-10-18Cucurbita pepo02.jpg
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
కుకుర్బిటేలిస్

Dumort., 1829

కుటుంబాలుసవరించు